Witamy na stronie informacyjnej projektu "Szerokopasmowe Lubuskie", którego realizacja istotnie wpisuje się w strategię udziału Orange Polska w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo przedstawiającym realizację projektu Cyfrowy Sulęcin. Projekt ten jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji regionalnej, (preferowana przeglądarka to Firefox 27.0 lub Google Chrome)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo podsumowującym projekt (preferowana przeglądarka to Firefox 27.0 lub Google Chrome)

Projekt został wybrany w ramach otwartego konkursu z Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe). Jego wartość to 152 mln zł. Dofinansowanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ponad 52 mln zł.

Jeszcze w 2012 roku Orange Polska  zamierza uruchomić pierwsze usługi w sieci regionalnej, jaką wybudujemy
z wykorzystaniem środków programu operacyjnego województwa lubuskiego. W ramach projektu skoordynujemy rozwój sieci regionalnej z rozbudową własnej infrastruktury i zgodnie
z przyjętym na siebie zobowiązaniem zbudujemy w ramach projektu sieć szerokopasmową w warstwie szkieletowo-dystrybucyjnej. która umożliwi, po budowie tzw. sieci  do mieszkań klientów, bezpośredni dostęp do usług internetowych na obszarze 281 tzw. białych plam.

Na budowę sieci regionalnej Orange Polska pozyskała dofinansowanie w wysokości 51 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Zgodnie z zasadami programu drugie tyle musi wyłożyć sama. W tym samym czasie własne inwestycje Orange Polska w regionie nieobjęte umową z Urzędem Marszałkowskim przekroczą kolejne 50 mln zł. W sumie oznacza to budowę sieci za kwotę ponad 150 mln zł z czego Orange Polska inwestuje 100 mln środków własnych.

Sieć zagwarantuje "otwarty dostęp" dla innych operatorów. Oznacza to, że dowolna firma będzie mogła dobudować sieć dostępową i świadczyć usługi klientom.

Założenia projektu.


sieci szerokopasmowe - zgłoś swój akces

Jeżeli jesteś mieszkańcem województwa lubuskiego i jesteś zainteresowany usługami szerokopasmowymi, wyślij maila na adres:

Szerokopasmowe.Lubuskie@orange.com

 

W treści maila podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz nazwę powiatu, gminy i miejscowości, w której mieszkasz. Wszystkie zgłoszenia są zbierane i przekazywane naszym regionalnym jednostkom odpowiedzialnym za budowę sieci szerokopasmowego dostępu do internetu.

Informacja dla Operatorów

Wszelkie informacje dla operatorów telekomunikacyjnych, związane z procesem informowania
o planowanych i zrealizowanych inwestycjach można znaleźć na stronie www.hurt-orange.pl

Zapytania należy kierować na skrzynkę Operatorzy telekomunikacyjni – sprzedaz.OPERATORZY@orange.com