„Internet pomaga niwelować kłopoty związane z lokalizacją. Dzięki niemu przedsiębiorczy ludzie nawet w małych miejscowościach mogą rozwijać biznesy i sprzedawać swoje produkty czy usługi na całym świecie. Bogata Polska to bogate mniejsze miejscowości w różnych regionach kraju.”

Piotr Muszyński
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych


Fragmenty wywiadu z prezesem Piotrem Muszyńskim, który ukazał się w „Gazecie Lubuskiej” 26 czerwca 2013

kliknij i czytaj więcej

 

Programy Szerokopasmowe realizowane przez Orange Polska powstały po to, żeby rozwinąć infrastrukturę telekomunikacyjną i radykalnie zwiększyć dostępność nowoczesnych usług.

Budowana przez nas sieć ma charakter otwarty – korzystają z niej zarówno operatorzy lokalni świadczący usługi detaliczne na wybranych przez siebie obszarach, jaki i sprzedawcy Orange Polska, aktywni na terenie całego kraju.

Na potrzeby prowadzonych inwestycji angażujemy przede wszystkim własne zasoby finansowe. W latach 2009 - 2012 zrealizowaliśmy program inwestycyjny o bezprecedensowym zasięgu – w jego wyniku  powstało 1,2 mln linii dostępowych,  a wiele gmin uznanych wcześniej za białe plamy na mapie Internetu uzyskało możliwość korzystania z usług szerokopasmowych.

Dzięki przyjęciu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości dofinansowania inwestycji telekomunikacyjnych ze środków publicznych w obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W latach 2007 - 2013 priorytetem był rozwój sieci szkieletowo-dystrybucyjnych (światłowodowych infostrad). Około 80% środków finansowych przyznanych nam przez Komisję Europejską zostało przeznaczone przez decydentów na realizację tego celu. Z kolei w perspektywie 2014 – 2020 ciężar inwestycji przeniesie się na linie dostępowe i podłączanie gospodarstw domowych do infostrady . Ambitny plan nakreślony przez Unię zakłada dostarczenie Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s wszystkim mieszkańcom krajów członkowskich w roku 2020.

Jako Orange Polska jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w budowę sieci regionalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w dwóch  województwach – lubuskim i pomorskim. W trzech innych województwach – warmińsko-mazurskim, podkarpackim i łódzkim – spółki z grupy (TP Teltech i Integrated Solutions) realizują prace na zlecenie Urzędów lub jako podwykonawcy Partnerów Prywatnych.

Łącznym efektem projektów w województwach lubuskim i pomorskim będzie 3268 km nowej regionalnej infostrady i nowe węzły usługowe w ponad 500 miejscowościach uznanych wcześniej za białe plamy. Uruchomienie nowych punktów dostępowych krótkoterminowo skutkować będzie poprawą parametrów usług świadczonych z wykorzystaniem istniejących kabli . W nieco dłuższej perspektywie możliwa będzie budowa nowej sieci dostępowej. Każdy zainteresowany operator ma otwarty dostęp do węzłów usługowych regionalnej Infostrady a neutralność technologiczna sieci nie nakłada żadnych ograniczeń na dostępową infrastrukturę rozwijaną przez współpracujących z nami operatorów lokalnych.

W celu określenia priorytetowych obszarów rozwoju sieci dostępowych konieczne będzie oszacowanie przez operatorów zainteresowania korzystaniem z usług szerokopasmowych.