Przyłącze światłowodowe do firmy. Jak wygląda proces uruchomienia łącza światłowodowego?

Przyłącze światłowodowe do firmy. Jak wygląda proces uruchomienia łącza światłowodowego?

Szybki Internet i sprawne działanie wszystkich urządzeń podłączonych do sieci to często klucz do efektywnego prowadzenia firmy. Obsługa klientów i zamówień, kontakt z kontrahentami, marketing – to wszystko wymaga połączenia z Internetem. Prędkość połączenia często przekłada się fizycznie na wysokość zarobków, dlatego coraz więcej firm decyduje się na podłączenie światłowodu. Jak wygląda ten proces? Jakie są zalety posiadania przyłącza światłowodowego dla przedsiębiorstwa?

Światłowód dla firm

Internet może być dostarczany do firmy na różne sposoby. Jednym z nich jest światłowód – bez wątpienia najpewniejszy sposób na dostęp do sieci. Technologia kablowa lub technologia LTE sprawdzają się w wielu przypadkach, jednak światłowód eliminuje dwie przeszkody, które czasem występują w przypadku pozostałych technologii – mowa o awaryjności łącza czy niższa prędkości połączenia. Firmy – by sprawnie działać – potrzebują najnowocześniejszych rozwiązań, które umożliwią im błyskawiczne połączenie z siecią niezależnie od warunków zewnętrznych.

Jak wygląda proces zakładania światłowodu?

Założenie światłowodu to zadanie technika, który zjawi się w firmie w umówionym terminie. O tym, kiedy ma przyjechać, decyduje przedsiębiorca. Po podpisaniu umowy w Orange nasi pracownicy dzwonią i wspólnie uzgodnicie dogodny termin wizyty. Na dzień lub dwa przed wizytą, otrzymasz ponowny telefon od pracownika – z prośbą o potwierdzenie, że ustalony wcześniej termin jest aktualny. Jeśli chciałbyś jednak dokonać zmian w uzgodnieniach, wystarczy , że zadzwonisz na numer 510 600 600 (opłata zgodna z cennikiem oferty klienta). Z kolei jeżeli nie jesteś pewny, jaki był wyznaczony termin wizyty, może łatwo sprawdzić datę i godzinę na podsumowaniu zamówienia, które powinno znajdować się na jego poczcie elektronicznej. Możliwe jest również zadzwonienie na numer infolinii podany wyżej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

W niektórych sytuacjach na wykonywanie prac konieczne może być posiadanie zgody administratora lub właściciela budynku. Tak jest np. w przypadku czynności przeprowadzanych na klatce schodowej czy w innym miejscu poza terenem lokalu; w takiej sytuacji technik poprosi o dane kontaktowe osób zarządzających budynkiem. Z tego samego względu osoba, która podpisywała umowę, powinna być w lokalu w czasie instalacji. W nagłych sytuacjach, gdy okaże się, że jednak nie będzie to możliwe, należy napisać specjalne upoważnienie dla osoby, która będzie ją zastępować.

W sporządzonym pełnomocnictwie powinny znaleźć się dane osoby upoważniającej i upoważnionej (m.in. numery dokumentów tożsamości), zakres upoważnienia, data, miejscowość oraz podpis osoby upoważniającej (czyli klienta, który zawarł umowę na światłowód z Orange). Uwaga – upoważnienie dotyczy odbioru usługi po instalacji, co oznacza, że w momencie przybycia technika konieczna jest obecność zarówno klienta, jak i jego pełnomocnika, ponieważ konieczne będzie okazanie dowodów tożsamości przez obie osoby. Taki zabieg jest podyktowany troską o bezpieczeństwo i ma zapobiegać próbom oszustwa.


Mogą Cię zainteresować również