Prosty pomiar wody
IoT

Prosty pomiar wody

21 listopada 2020

To nie są dobre czasy na ponoszenie strat. Wiedzą o tym samorządowcy, którzy poszukują rozwiązań technicznych wspierających ich w walce o kontrolę wydatków i minimalizowanie deficytów.

Usługi komunalne na miarę potrzeb mieszkańców

Niezależnie od tego, czy zarządzamy dużą metropolią, czy wiejską gminą, podstawowym zadaniem, jakie stawiają przed nami mieszkańcy, jest zapewnienie im różnych usług komunalnych. To zwykle wywóz śmieci, odbiór ścieków, dostarczenie prądu, gazu i wody.

Trzeba przyznać, że awarie i inne przerwy w działaniu tych usług zdarzają się rzadko, a ich infrastruktura jest systematycznie rozbudowywana tam, gdzie to jest jeszcze konieczne. Dziś nikogo nie dziwi już, że mieszkańcy wsi korzystają z wodociągu, zamiast czerpać wodę z własnych studni czy odwiertów. Powszechny jest również dostęp do gazu i kanalizacji. Oczywiście wszyscy rozumieją, że z dostępnością tych mediów wiążą się określone koszty, które muszą ponieść ich odbiorcy.

Problem pojawia się, gdy w związku ze wzrostem kosztów, jakie ponosi dostawca danej usługi, konieczna staje się podwyżka jej finalnej ceny. Takie sytuacje budzą zwykle gorący sprzeciw mieszkańców.

Nic więc dziwnego, że władze samorządowe szukają sposobów na poprawienie efektywności usług komunalnych i maksymalne wyeliminowanie strat. Tak, by uniknąć kolejnych podwyżek lub zmniejszyć ich skalę.

Inteligentne wodomierze

Sprawdzonym sposobem na to jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak np. Orange Smart Water To system umożliwiający dostawcy wody zdalne śledzenie stanu wodomierzy. Składa się z niewielkiej nakładki instalowanej na liczniku oraz systemu zdalnie odczytującego stan zużycia wody, a także oprogramowania prezentującego otrzymane w ten sposób dane w wygodnej formie – w postaci dashboardu umieszczonego na dedykowanej stronie internetowej. Stany wodomierzy przesyłane są co godzinę, co daje możliwość sterowania siecią wodociągową w czasie rzeczywistym (sprawdź czym jest smart metering).

Tworząc Smart Water, Orange wykorzystało swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie bezpiecznego transferowania ogromnych ilości danych.

Wprowadzenie tego systemu zapewni wiele korzyści samorządowi i zarządcy wodociągu. Najważniejszą jest wzrost efektywności zarządzania siecią i wyeliminowanie znacznej części ubytków wody. Dzięki systemowi Smart Water łatwo i niemal natychmiast można np. wykryć różnicę między ilością wody trafiającej do wodociągu a tej zużywanej przez odbiorców. Przyczyną może być np. awaria sieci, którą należy jak najszybciej usunąć, by ograniczyć straty.

Jednocześnie dane z wodomierzy w połączeniu z tymi uzyskanymi wcześniej i przechowywanymi w systemie pozwalają na precyzyjne prognozowanie zużycia wody i dostosowywanie do tego pracy całej sieci.

Prosty pomiar wody

Co ważne, wdrożenie Smart Water nie wymaga od podmiotu zarządzającego siecią wodociągową specjalistycznej wiedzy teleinformatycznej. Orange oferuje tu pełne wsparcie. Obejmuje ono cały proces wprowadzenia systemu, począwszy od zdiagnozowania potrzeb klienta, poprzez stworzenie dopasowanego do nich rozwiązania i zainstalowanie go, aż po serwis i bieżące doradztwo. Orange jest partnerem samorządu w jego cyfrowej transformacji.

Zyskując takie możliwości, samorząd może w istotny sposób obniżyć koszty funkcjonowania wodociągów. Co ważne, tego rodzaju oszczędności nie wiążą się z obniżeniem jakości świadczonych mieszkańcom usług, a wręcz przynoszą im korzyści. Zyskują oni przede wszystkim wygodę, gdyż nie muszą już co kilka miesięcy czekać na wizytę inkasenta. Ale odnoszą też korzyści finansowe. Niższe koszty, jakie ponosi gmina w związku z funkcjonowaniem sieci wodociągowej, przekładają się na mniejsze rachunki wystawiane jej końcowym użytkownikom. Czy może być zatem lepszy sposób na pomiar wody?

Chcesz poznać szczegóły? Zapraszamy. Specjaliści Orange chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

Mogą Cię również zainteresować

 • Idealny związek

  Idealny związek
  Idealny związek

  IoT

  IoT

  Zawsze jest blisko, pomaga, wspiera i można na niego liczyć. Taki powinien być partner. Taki jest Orange.   Samorządowcy coraz chętniej sięgają […]

 • Inteligentne inwestycje stworzą intelientne miasto?

  Inteligentne inwestycje stworzą intelientne miasto?
  Inteligentne inwestycje stworzą intelientne miasto?

  IoT

  IoT

  Samorządowcom potrzebne są rozwiązania pozwalające oszczędzać bez obniżania jakości świadczonych usług. Nowoczesne technologie umożliwiają nawet więcej. Nowoczesne technologie, takie jak zdalnie zarządzane […]