Dobry zasięg sieci komórkowej wewnątrz budowanej inwestycji i planowanie sieci światłowodowej – kilka porad dla dewelopera
Sieć i transmisja

Dobry zasięg sieci komórkowej wewnątrz budowanej inwestycji i planowanie sieci światłowodowej – kilka porad dla dewelopera

15 września 2021

W większości problemy z zasięgiem sieci komórkowej są identyfikowane na etapie zamknięcia inwestycji. Użytkownicy nowych biur, hal czy obiektów mieszkalnych dopiero w momencie rozpoczęcia użytkowania przestrzeni zwracają się do Orange Polska z prośbą o zagwarantowanie dobrej jakości usług głosowych i internetowych oraz wzmocnienie sygnału.

Warto wiedzieć, że planowanie i wykonanie instalacji wzmacniających sygnał sieci komórkowej wewnątrz budynku, warto przeprowadzić na odpowiednim etapie nowej inwestycji. Dodatkowo warto także pamiętać, że im wcześniej się o to zadba tym lepiej dla przebiegu budowy, choć dla każdego budynku będzie to wyglądać inaczej i będzie zależeć od tempa samej inwestycji.

Dlaczego jest to tak ważne?

Zasięg sieci komórkowej jest różny w przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej.

Konstrukcja obecnie oddawanych do użytku budynków stanowi dość skuteczną barierę dla propagowania fal elektromagnetycznych. Budynki żelbetowe, metalizowane szyby czy stalowe hale produkcyjno-magazynowe tłumią sygnał sieci komórkowej i uniemożliwiają korzystanie z sieci komórkowej operatora.

Nawet blisko zlokalizowana stacja bazowa, posiadająca najwyższe parametry jakościowe i gwarantująca najszybsze usługi sieci mobilnej, przy takiej konstrukcji budynku nie może zapewnić serwisu na dobrym, czy chociaż zadowalającym poziomie.

Aby uniknąć problemów z zasięgiem sieci komórkowej wewnątrz nowego budynku czy hali, należy w pierwszej kolejności dokonać szczegółowych i precyzyjnych pomiarów radiowych w okolicy lokalizacji inwestycji. Wszystko po to, aby ocenić istniejącą sytuację zasięgową na poziomie sygnału: 2G, 3G, LTE i 5G, poznać potencjalne przeszkody tłumiące sygnał radiowy, a dalej pozyskać  wiedzę w celu przygotowania odpowiednich  działań.

Następnie, uwzględniając planowaną technologię budowy i wykorzystywane materiały, opracowywany jest projekt radiowy, uzgadniany ze wszystkimi udziałowcami procesu budowy. Mając rzeczywistą wiedzę o warunkach radiowych inżynier zaproponuje rozwiązanie na miarę potrzeb, co pozwoli na skalowanie kosztów i optymalizację przyjętych rozwiązań.

Kolejnym etapem jest wykonanie instalacji. Warto te prace przeprowadzać w czasie gdy piony budynku nie są jeszcze zamknięte, a jeśli są planowane, to także przed wykonaniem sufitów podwieszanych.

 

poradnik_dewelopera_siec_swiatlowodowa

 

Stosownie do możliwości konkretnego budynku i warunków radiowych, aby zapewnić najlepszą jakość usług internetowych i głosowych wykorzystuje się m.in.: repeatery, czyli wzmacniacze sygnału sieci komórkowej lub też tzw. DAS, distributed antenna system, czyli stację bazową wewnątrz budynku. W mniejszej skali projektach zastosowanie mogą znaleźć zewnętrzne anteny podpięte bezpośrednio do routera, jak również wykorzystane mogą być terminale wspierających nowsze technologie sieci komórkowych np. VoLTE (VoLTE, Voice over LTE, jest to technologia transmisji połączeń głosowych z wykorzystaniem sieci w standardzie nie tylko 2G i 3G ale także 4G / LTE).

Podsumowując.Zaplanowanie instalacji wewnątrzbudynkowej, wzmacniającej sygnał sieci komórkowej, pozwala deweloperowi na wybudowanie w pełni uniwersalnej infrastruktury sieciowej.  I na koniec ważna uwaga: zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, instalując i użytkując samodzielnie repeatery, robią to nielegalnie. Prawo do ich posiadania i wykorzystywania mają wyłącznie operatorzy telekomunikacyjni.

Planowanie infrastruktury światłowodowej

Korzystając ze swoich kompetencji i doświadczenia Orange opracowało rekomendacje, które ułatwiają deweloperom planowanie infrastruktury światłowodowej w budynkach mieszkaniowych i użytkowych. Jest to techniczny standard planowania i budowy sieci światłowodowej w nowych inwestycjach, uwzględniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065), z późn. zm.).

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie Rekomendacje dla Deweloperów.

Link do dokumentu znajduje się na stronie www.orange.pl/oferta-dla-dewelopera

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług światłowodowych sprawdź ofertę dla deweloperów: www.orange.pl/oferta-dla-dewelopera

 

Tagi

Mogą Cię również zainteresować

 • Architektura sieci firmowych z przyszłości [infografika]

  Architektura sieci firmowych z przyszłości [infografika]
  Architektura sieci firmowych z przyszłości [infografika]

  Sieć i transmisja

  Sieć i transmisja

  Jednym z największych wyzwań współczesnego biznesu jest zapewnienie ciągłości komunikacji i wymiany danych między wszystkimi, którzy tych danych potrzebują. Siedziba firmy, biura regionalne, […]

 • Gospodarka 4.0 na piątkę – technologia 5G to awangarda modernizacji przemysłu

  Gospodarka 4.0 na piątkę – technologia 5G to awangarda modernizacji przemysłu
  Gospodarka 4.0 na piątkę – technologia 5G to awangarda modernizacji przemysłu

  Sieć i transmisja

  Sieć i transmisja

  „Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozdystrybuowana” – pisał mistrz science fiction William Gibson. Kiedy jedni korzystają z dobrodziejstw nowych technologii, inni […]