Bezpieczny Dostęp

Dzięki usłudze Twój komputer zyskuje dodatkową barierę ochronną przed niebezpieczeństwami z internetu.

Klient IPv4

Masz do wyboru 3 poziomy bezpieczeństwa. Profil z blokadą portów 25, 135, 137, 138, 139, 445 jest profilem domyślnym. Wystarczy, że w panelu konfiguracyjnym Funboxa dodasz określony ciąg znaków do swojego loginu Neostrady, aby wybrać jeden z poziomów bezpieczeństwa zgodnie z poniższym zestawieniem:

login@neostrada.pl ograniczenia dla portów 25, 135, 137, 138, 139, 445

podstawowy-login@neostrada.pl ograniczenie dla portów 135, 137, 138, 139, 445

bez_ochrony-login@neostrada.pl brak ograniczeń

Zmiany w ustawieniach musisz zapisać.


Klient IPv6

Masz do wyboru 2 poziomy bezpieczeństwa. Profil z blokadą portów 25, 135, 137, 138, 139, 445 jest profilem domyślnym. W celu wyłączenia usługi Bezpieczny Dostęp w panelu konfiguracyjnym Funboxa do loginu Neostrady musisz dodać przedrostek „bez_ochrony”. Dodatkowo musisz zmienić zakres adresów IP serwera DHCP w Funboxie na zakres 192.168.6.0/24 lub 10.6.66.0/24. W tym celu w polu „adres IP modemu Funbox” musisz wprowadzić adres np. 192.168.6.1. W pozostałych polach adresy zmienią się automatycznie. Zmiany w ustawieniach musisz zapisać. W przypadku jeżeli nie korzystasz z serwera DHCP Funboxa, musisz ręcznie przypisać statyczny adres IP do każdego urządzenia w Twojej sieci lokalnej.

login@neostrada.pl/ipv6 ograniczenia dla portów 25, 135, 137, 138, 139, 445

bez_ochrony-login@neostrada.pl/ipv6 brak ograniczeń (tylko dla adresów 192.168.6.0/24 lub 10.6.66.0/24)

Przedrostek „bez ochrony” lub „podstawowy” może być wpisany tylko wielkim lub tylko małymi literami. Kombinacje wielkich i małych liter (np.: bez_OCHRONY- czy BEZ_OchronY- ) nie będą rozpoznawane i ochrona nie będzie usunięta.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?