SLA dla Usług Transmisji Danych

Gwarancja najwyższej jakości i niezawodności usług transmisji danych

Co to takiego

SLA dla Usług Transmisji Danych jest umową, która określa warunki świadczenia usługi, jej jakość, sposoby jej kontroli, prawa i obowiązki każdej ze stron oraz konsekwencje finansowe związane z ewentualnym niedotrzymaniem warunków Umowy. Jeden model SLA oznacza jednolite warunki świadczenia powyższych usług oraz daje możliwość udzielenia jednej spójnej gwarancji jakości na całe rozwiązanie.

Korzystający z SLA otrzymują finansową gwarancję dotrzymania ustalonych w umowie parametrów:
• limitu czasu na usunięcie ewentualnych awarii
• dostępności usługi Biznesowy VPN (miesięcznej i rocznej)

W przypadku, gdy Orange Polska nie wywiąże się z kontraktu (niedotrzymane zostaną z jego winy parametry objęte SLA) automatycznie udzielana jest Klientowi rekompensata w formie bonifikaty. Stanowi ona określony procent abonamentu za usługę podstawową objętą SLA. Bonifikata odliczana jest od miesięcznego abonamentu netto za usługę, której SLA dotyczy.

Korzyści dla Twojej firmy

To gwarancja niezawodności działania firmy, dostępu wszystkich jej systemów i aplikacji dla pracowników i klientów firmy, zapewnienie ciągłości prowadzonego biznesu i braku strat finansowych w wyniku awarii sieci. W szczególności obejmuje:
 • gwarancję usunięcia awarii w określonym limicie czasu
 • gwarancję dostępności usługi na określonym poziomie
 • pewność, że usługa będzie udostępniona na stałym i określonym poziomie
 • obsługę techniczną poza standardowymi godzinami pracy
 • gwarancja rekompensaty finansowej w przypadku niedotrzymania uzgodnionych warunków SLA

SLA to również opieka posprzedażowa

Informowanie Klienta o działaniach podjętych w celu usunięcia awarii i przybliżonym czasie jej usunięcia
Informowanie Klienta o zagrożeniu niedotrzymania planowanego terminu usunięcia awarii
Potwierdzenie usunięcia awarii przesyłane do Klienta po każdym zdarzeniu

SLA to gwarancja parametrów jakościowych

Round Trip Delay

Gwarancja opóźnienia w obu kierunkach

Packet Loss Ratio

Strata pakietów

Jitter

Zmienność opóźnienia pakietów

Przykłady zastosowań

 • Rozwiązanie dla firm z różnych branż

  Wymagających niezawodnego dostępu w całej Polsce do serwerów, systemów czy tez baz danych dla swoich pracowników , gdzie gwarancja braku przerw ich działania i wysokiej dostępności jest kluczowa dla firmy.

 • Rozwiązanie dla banków

  W celu zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych transakcji finansowych dla klientów banku, dostępu do kont przez Internet czy tez wypłat z bankomatów na terenie całego kraju.

Dostępne warianty usługi

 

Zastanawiasz się czy jest to usługa dla Twojej firmy?

Chcesz dowiedzieć się, jak usługa może usprawnić działanie Twojej firmy?

Usługi powiązane

 • Sieć i transmisja danych
  Biznesowy VPN
  Stwórz nowoczesną platformę komunikacyjną.
  Dowiedz się więcej
 • Siec i transmisja danych
  Miejski Ethernet
  Usługa transmisji danych, pozwalająca łączyć w jedną sieć korporacyjną sieci lokalne firmy.
  Dowiedz się więcej
 • Sieć i transmisja danych
  Hybrydowy SD-WAN
  Rozwiązanie wykorzystującące technologię SDN do budowania sieci korporacyjnych WAN.
  Dowiedz się więcej