SD-WAN
od Orange

Efektywna łączność i łatwe zarządzanie strukturą wielooddziałową przy zapewnieniu wysokiej jakości działania aplikacji biznesowych.

Czym jest sieć WAN i SD-WAN?

WAN to rozległa sieć komputerowa (ang. Wide Area Network), która łączy urządzenia znajdujące się na większym obszarze geograficznym. Sieci WAN są powszechnie wykorzystywane przez firmy i instytucje, których oddziały znajdują się w wielu lokalizacjach. W ten sposób placówki komunikują się między sobą, a także z chmurą czy z firmowym centrum danych.

SD-WAN (ang. Software-Defined Wide Area Network) to sieć rozległa, która wykorzystuje definiowanie programowe. Użycie definiowania programowego umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury. SD-WAN zapewnia najwyższą wydajność aplikacji i bezpieczeństwo sieci.

Sieć SD-WAN – poznaj możliwości

Hybrydowy SD-WAN to zaawansowane rozwiązanie do budowania sieci korporacyjnych WAN dla firm o rozproszonej strukturze i wielu oddziałach. Łączy oddziały i centra danych firmy, zlokalizowane zarówno w siedzibie firmy, jak i w chmurze publicznej. Opiera się na co najmniej dwóch typach połączeń.
 • Hybrydowy SD-WAN umożliwia:
  • • elastyczne i optymalne wykorzystanie przepustowości
  • • wysoką jakość działania aplikacji biznesowych,
  • • integrację z rozwiązaniami chmury prywatnej i publicznej.
  • • zarządzanie całą siecią z jednego miejsca oraz wprowadzanie w niej natychmiastowych zmian.

Korzyści z posiadania sieci SD-WAN

Co zyska Twoja firma dzięki wykorzystaniu sieci SD-WAN?
 • Bezpieczeństwo - stabilność i najwyższą wydajność krytycznych aplikacji w sieci zabezpieczonej poprzez wbudowane opcje bezpieczeństwa
 • Efektywność kosztową - dzięki optymalnemu wykorzystaniu przepustowości pasma oraz zarządzaniu siecią centralnie z jednego punktu i automatyzacji wielu operacji i procesów
 • Wysoką jakość usług - zapewnioną przez całodobowy monitoring sieci, zaawansowane opcje SLA oraz wsparcie dedykowanego Opiekuna Technicznego bądź przez dostępny 24h/365 dni dedykowany Helpdesk
 • Ogólnopolski zasięg sieci - u doświadczonego partnera dysponującego najlepiej rozwiniętą siecią dostępową i służbami serwisowymi w Polsce
 • Elastyczne i proste narzędzie - zapewniające łatwą implementację, konfigurację oraz możliwość szybkiej automatycznej rozbudowy sieci
 • Kompleksowe rozwiązanie - obejmujące zarządzenie end-to-end dla wszystkich usług oraz szerokie funkcjonalności, usługi dodatkowe i wykorzystanie wielu typów łączy transmisji danych

Dostarczamy całkowicie skonfigurowaną sieć SD-WAN, obejmującą:

Uruchomienie

skonfigurowanie oraz utrzymanie aplikacji SD-WAN 
w Data Center Orange

Udostępnienie portalu

monitoring parametrów QoS dla używanych aplikacji 
i samodzielnej konfiguracji niektórych elementów usługi (w opcji zarządzania przez Klienta)

Dostarczenie

instalacja, skonfigurowanie i utrzymanie urządzeń CPE w Twojej lokalizacji

Obejrzyj przykłady wdrożeń i możliwości rozwiązania

 • Hybrydowy SD-WAN w spółce PERN

  Orange prezentuje wdrożenie usługi

 • Inteligentna sieć transmisji danych w Gemini Polska

  Gemini Polska

 • Hybrydowy SD-WAN

  Hybrydowy SD-WAN od Orange

 • Hybrydowy SD-WAN

  Orange prezentuje rozwiązanie dla firm wieloodziałowych

Hybrydowy SD-WAN w spółce PERN

Proponowane funkcjonalności:


 • Automatyzacja sieci WAN

  Konfiguracja, zarządzanie

 • Mechanizmy optymalnego wykorzystania wielu łączy podkładowych przez jeden dostęp SD-WAN

  Statyczne i dynamiczne kierowanie ruchem do wielu łączy 
– Application Aware Routing

 • Portal typu „self-service”

  Umożliwiający dostęp do zaawansowanej analityki („dashboard”) oraz możliwość samodzielnego konfigurowania wybranych funkcji i usług

Zalety Hybrydowego SD-WAN

 

Dowiedz się więcej o usłudze Hybrydowego SD-WAN

Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach sieci SD-WAN? Pobierz naszą prezentację.

PERN

Najnowsze wdrożenie usługi

Dzięki SD-WAN od Orange spółka PERN znacząco usprawniła system zarządzania procesem technologicznym zaopatrzenia i hurtową dystrybucją ropy naftowej do rafinerii i w bazach paliw.
Dowiedz się więcej

Zastanawiasz się czy jest to usługa dla Twojej firmy?

Chcesz dowiedzieć się, jak usługa może usprawnić działanie Twojej firmy?