Internet Rzeczy

Cała sieć wodociągowa w Krośnie Odrzańskim jest smart

 • Klient: KPWK Krosno Odrzańskie
 • Branża: wodno-kanalizacyjna

O Kliencie

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. zostało utworzone w 2008 r.
i jego podstawowym przedmiotem działania są:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • odbiór odpadów komunalnych z terenów gminy.
 • Wyzwania

  Dla spółki priorytetem było bilansowanie wody, ponieważ to daje informacje, jak rozkłada się zużycie wody w sieci, pozwala codziennie sprawdzić, czy występują straty wody i jak one są duże.

  Przed wdrożeniem spółka korzystała z tradycyjnego odczytu wodomierzy przez inkasenta, przez co:

 • okres fakturowy i rozliczeniowy był wydłużony,
 • rosło zadłużenie klientów, ponieważ otrzymywali swoją fakturę raz na kilka miesięcy,
 • pogarszała się płynność finansowa przedsiębiorstwa.
 • Rozwiązanie

  Rozwiązanie Smart Water zastosowane w Krośnie Odrzańskim jest wyjątkowe, ponieważ to pierwsze tak kompleksowe wdrożenie w Polsce obejmujące całą sieć wodociągową. Systemem odczytu za pośrednictwem sieci GSM objęto wszystkie 3762 wodomierze główne. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pomocą sieci komórkowej.

  Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje sieć GSM, dane są przesyłane
  z nakładek pracujących nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak piwnice czy zamknięte pomieszczenia. System ten również rejestruje i odbiera wysyłane
  z nakładek alarmy.

  Rozwiazania

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Pobierz PDF

  Korzyści biznesowe

  System wprowadzony w gminie zapewnia:

  ▪︎ oszczędności – dzięki mniejszym stratom wody, większej sprzedaży, niższym kosztom operacyjnym, krótszym okresom rozliczeniowym,
  ▪︎ bezpieczeństwo – zapewnione przez najwyższe standardy bezpieczeństwa gromadzonych danych, operatorskie pasmo licencjonowane GSM, wydzieloną sieć LTE-M do obsługi urządzeń IoT, szyfrowaną komunikację.

  Wybraliśmy rozwiązanie Smart Water nie tylko dlatego, że naszym zdaniem to najlepsza technologia dostępna na rynku, ale również dlatego, że umożliwia osiągnięcie celów, które sobie założyliśmy. Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która ma dopięty na ostatni guzik w pełni zdalny odczyt wodomierzy. Już w trakcie wdrażania zauważyliśmy, że rozwiązanie to stanowi ogromne udogodnienie zarówno dla naszych odbiorców wody, jak i dla przedsiębiorstwa. Aktualny stan wodomierza można odczytać bez udziału inkasentów pod nieobecność właściciela nieruchomości lub przy utrudnionym dostępie do posesji. To kolejny element, którym dokładamy swoją cegiełkę do budowy społeczeństwa informacyjnego w naszej gminie.

  Aleksander Kozłowski,

  Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o.

  Usługi powiązane

  • Smart Water
   Inteligentny monitoring pomiaru zużycia mediów
   Dowiedz się więcej

  Porozmawiajmy
  o Twoim biznesie

  Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, zaproponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb Twojego biznesu.