Feed as a Service

Feed as a Service to rozwiązanie Orange, które dostarcza Twojej firmie informacje o zaobserwowanej w sieci Orange złośliwej aktywności.

Co to jest feed?

Feedy to pliki w formacie w formacie XML, CSV lub TXT. Początkowo zawierały informacje o produktach i były wykorzystywane do wymiany informacji pomiędzy e-sklepem a platformą reklamową. Obecnie pojęcie rozumie się szerzej, a feedy służą dziś do zarządzania danymi nie tylko o artykułach, ale też o usługach i ofertach.

Co to jest Orange Feed as a Service?

Feed as a Service to rozwiązanie, w którym feedy służą bezpieczeństwu teleinformatycznemu Twojej firmy. W ramach usługi otrzymujesz w prosty sposób dostęp do informacji zawierających następujące dane:
 • adresy serwerów C&C, z którymi próbowano nawiązać łączność z sieci Orange (adres IP, nazwa domenowa),
 • domeny i adresy IP serwisów infekujących przeglądarki złośliwym oprogramowaniem,
 • adresy IP wykazujące złośliwą aktywność w internecie w kierunku sieci Orange, np. skanowanie portów, próby ataków.

Korzyści dla Twojej firmy

 • Feed as a Service pozwala na dostęp do danych typu „Threat Intelligence” z polskiej sieci Internet. Dzięki temu uzyskujesz:
 • - informacje o zagrożeniach służące jako feedy, które zasilą dodatkowymi danymi systemy zabezpieczeń,
 • - ochronę i podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów oraz użytkowników usług,
 • - aktywne ograniczenie możliwości infekcji, aktywacji i eksfiltracji danych przez złośliwe oprogramowanie, np. malware.
 • Dodatkowo dzięki usłudze uzyskujesz:
 • - prosty dostęp do danych w usłudze poprzez portal kliencki lub API,
 • - dane w postaci plików CSV do łatwej implementacji w systemach bezpieczeństwa,
 • - informacje aktualizowane co 24 godziny odnośnie do aktywności zaobserwowanej w ciągu ostatniej doby.

Przykłady zastosowań

 • Duże i średnie firmy, które mają własne systemy bezpieczeństwa oraz zespoły ds. monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym (SOC / CERT).

 • Firmy przetwarzające i składujące wrażliwe dane, których wyciek albo utrata może powodować straty wizerunkowe lub konsekwencje prawne – np. służba zdrowia, bankowość internetowa, e-commerce, ubezpieczenia, operatorzy usług kluczowych.

Usługa Feed as a Service jest dostarczana przez Integrated Solutions – spółkę Grupy Orange Polska

Zastanawiasz się czy jest to usługa dla Twojej firmy?

A może potrzebujesz porady?

Usługi powiązane

 • SOC Managed Services
  Wykorzystanie funkcjonalności systemu klasy SIEM w modelu usługowym poprzez propozycję i wdrożenie procedur monitorowania incydentów bezpieczeństwa.
  Dowiedz się więcej