Katalog potrzeb

Bezpieczeństwo
danych

 • zarządzanie dostępem do danych firm
 • bezpieczeństwo informatyczne
 • bezpieczna archiwizacja firmowych danych
 • bezpieczeństwo danych na urządzeniach mobilnych

Zarządzanie dostępem do danych firmy

 • nadawanie uprawnień dostępu
  do danych określonym grupom
  użytkowników,
 • kontrolowanie przetwarzania
  i kopiowania firmowych zasobów,
 • wsparcie w zdefinionwaniu
  korporacyjnej polityki bezpieczeństwa
  dotyczącej systemów informatycznych firm.

Bezpieczna archiwizacja danych

 • bezpieczne przechowywanie danych
  firmy na serwerach Orange,
 • okres przechowywania dokumentacji
  dostosowany do potrzeb firmy,
 • wyszukiwanie i dostarczanie danych
  wcześniej zdefiniowanych przez
  klienta.

Bezpieczeństwo informatyczne

 • ochrona danych i systemów
  firmowych przed kradzieżą,
  śledzeniem lub przejęciem,
 • testownie wrażliwości infrastruktury
  IT firmy oraz usług WWW na ataki
  z sieci internetowej,
 • weryfikacja działania wewnętrznych
  procedur bezpieczeństwa na
  wypadek ataków z sieci internetowej
 • procesy dostarczania usług
  bezpieczeństwa definiowane przez wykwalifikowany zespół CERT
  Orange Polska.

Bezpieczeństwo danych na
urządzeniach mobilnych

 • zdalne konfigurowanie urządzeń
  mobilnych oraz ochrona hasłem
  ważndych informacji i dostępu do
  firmowych aplikacji,
 • kontrola korzystania przez
  pracowników z dozwolonych
  aplikacji,
 • kontrola połączeń dzięki możliwości
  korzystania z opcji raportowania,
  wystawiania faktur i potrzebnych dokumentów,
 • monitorowanie korztów usług
  mobilnych.

MDM

Efektywna wymiana informacji
z dostawcami biznesowymi
i klientami

 • komunikacja w punkcie sprzedaży
 • sprzedawca mobilny
 • komunikacja elektroniczna
 • ujednolicona komunikacja

Komunikacja w punkcie sprzedaży

 • kompletne wyposażenie punktu sprzedaży w sprzęt IT,
 • niewzawodny dostęp do infrastruktury,
 • backup danych ważnych dla klienta,
 • stanowisko internetowe oraz tworzenie sieci WiFi dla klientów w punkcie sprzedaży,
 • dostęp do bazy wiedzy firmy dla pracowników w punkcie sprzedaży.

Sprzedawca mobilny

 • niezawodny mobilny internet,
 • mobilny dostęp do poczty korporacyjnej na smartfonie i tablecie,
 • swodobna komunikacja głosowa z dowolnego miejsca,
 • lokalizowanie pracowników firmy przebywających w terenie lub delegacji z urządzeniami mobilnymi,
 • nawigacja umożliwiająca pracownikom sprawne poruszanie się najszybszymi trasami.

Komunikacja elektroniczna

 • komunikator biznesowy oraz komunikacja mailowa,
 • kampanie w formie mailingów promocyjnych z linkiem internetowym,
 • tworzenie stron WWW i sklepów internetowych z gotowych szablonów,
 • dostarczanie informacji SMS do wybranej grupy odbiorców.

Ujednolicona komunikacja

 • biznesowa jakość telefonii IP,
 • optymalizacja kosztów połączeń telefonicznych,
 • podróży służbowych oraz szybsza realizacja projektów,
 • organizacja konferencji głsowych i wideo on-line,
 • informacja o dostępnośći współpracowników,
 • możliwość pracy grupowej i współdzielenie dokumentów,
 • wyposażenie i organizacja contact center,
 • biznesowe infolinie oraz abonenckie centrale telefoniczne.

Swobodna
komunikacja
firmowa

 • komunikacja między pracownikami
 • komunikacja między działami
 • praca grupowa

Komunikacja między pracownikami

 • komunikacja głosowa przez telefon, smartfon, komunikatory, telefonię IP,
 • zabezpieczony dostęp on-line do wszystkich zasobów sieci firmowej, np. aplikacji, systemów księgowyh, HR-owych, magazynowych,,
 • dostęp on-line do poczty korporacyjnej i danych firmowych w kraju i za granicą,
 • zarządzanie wiedza wewnątrz grupy oraz wymiana danych między działami dzięki polityce dostępu do aplikacji systemu,
 • wyposażenie stanowiska pracy w kompletny sprzęt IT wraz z oprogramowaniem i wsparciem technicznym oraz dostępem do internetu,
 • monitorowanie i zarządzanie urządzeniami mobilnymi dzięki technologii M2M.

Komunikacja między działami

 • szybsza realizacja projektów, organizacja konferencji on-line głosowych i wideo,,
 • efektywna wymiana informacji pomiędzy oddziałami w czasie rzeczywistym,
 • zabezpieczony dostęp on-line do wszystkich zasobów sieci firmowej,
 • wymiana danych raportowych wewnątrz firmy, bezpieczne przechowanie danych firmowych na serwerach Orange.

Praca grupowa

 • planowanie kalendarza spotkań z klientami oraz współpracownikami,
 • praca nad jednym dokumentem, np. prezentacją PowerPoint lub plikami Excel,
 • udostępnianie pulpitów komputerów innym uczestnikom podczas telekonferencji,
 • organizacja i nagrywanie spotkań z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami on-line.

Biuro w dowolnym miejscu

 • wypsażenie mobilnego stanowiska pracy
 • pracownik mobilny
 • zarządzanie flotą komórkową i samochodową

Wyposażenie mobilnego stanowiska pracy

 • kompletny sprzęt IT wraz z oprogramowaniem i bezpośrednim wsparciem informatycznym, mobilny dostęp do internetu,
 • chroniony dostęp do poczty korporacyjnej i aplikacji firmowych na smartfonie, tablecie lub laptopie,
 • wzdalne zarządzenie dostępnością aplikacji na urządzeniach mobilnych pracowników.

Pracownik mobilny

 • niezawodnny mobilny internet,
 • chroniony dostęp do poczty korporacyjnej i aplikacji firmowych na smartfonie lub tablecie w kraju i za granicą,
 • szyfrowanie danych z wykorzystaniem korporacyjnej polityki bezpieczeństwa,
 • wirtualne spotkania w czasie rzeczywistym z partnerami biznesowymi i współpracownikami znajdującymi się w różnych lokalizacjach,
 • sprawne docieranie do celu w krótkim casie oraz lokalizowanie pracownika w terenie,
 • zdalny dostęp do danych korporacyjnych z dowolnego miejsca w świecie.

Zarządzanie flotą komórkową i samochodową

 • lokalizacja pracowników i floty samochodowej,
 • efektywne zarzadznaie czasem pracowników firmy,
 • kontrola przejazdów firmowej floty samochodowej i optymalizacja drogi dotarcia do celu,
 • zdalne zarządzanie usługami i aplikacjami dostępnymi na smartfonach i tabletach.

Kontrola i zarządzanie
procesami w firmie

 • lokalizacja on-lne pracowników i towarów dzięki technologii M2M
 • zarządzanie flotą komórkową
 • inteligente miasto z najnowszymi technologiami
 • rozwiązania dla instytucji publicznych

Lokalizacja on-lne pracowników i towarów dzięki technologii M2M

 • efektywne zarzadzanie czasem pracy oraz kontrola przejazdów firmowej floty samochodowej, w tym optymalizacja drogi dotarcia do celu,
 • możliwość zdalnego monitoringu na mapach geograficznych obiektów, towarów, parametrów pracy urządzeń np. medycznych, bankomantów, pojazdów,
 • kontrola temperatury przewożonego towaru,
 • raportowanie w czasie rzeczywistym prawidłowości procesów transportowych.

Zarządzanie flotą komórkową

 • zdalne zarządzanie flotą urządzeń mobilnych w firmie,
 • samodzielne zarządzanie usługami mobilnymi pracowników,
 • kontrola połączeń i kosztów usług mobilnych wraz z raportowaniem,
 • możliwość zdalnego konfigurowania urządzeń mobilnych.

Inteligente miasto z najnowszymi technologiami

 • Smart City: technologie ułatwiające życie mieszkańcom, obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej, szybkie reagowanie na awarie i zdarzenia w mieście, stały monitoring i nadzór nad infrastrukturą miejską,
 • Smart Metering: inteligentny monitoring pomiaru zużycia mediów, wzrost precyzji pomiarów zużycia mediów, np. wody, prądu, gazu, możliwość zdalnego odczytu liczników,
 • monitoring miejski: poprawa funkcjonowania środków komunikacji miejskiej przez dopasowanie algorytmu do charakterystyki miasta,
 • identyfikacja natężenia ruchu drogowego dzięki analizie monitoringu z kamer miejskich, system sygnalizacji świetlnej dopasowany do aktualnej sytuajcji drogowej,
 • zarządzanie oświetleniem: kontrola pory włączania i wyłączania świateł miejskich, niższe koszty eksploatacji oświetlenia dzięki inteligentnemu sterowaniu.

Rozwiazania dla instytucji publicznych

 • jeden numer (np. w Warszawie 19 115), to uniwersalny i nowoczesny sposób kontaktu mieszkańców z urzędem
 • jeden numer integruje dedykowany numer telefoniczny, stronę www i aplikację mobilną dla mieszkańców z systemem CRM i Contact Center urzędu,
 • zdalna opieka nad osobami niesamodzielnymi umożliwiajająca zarządzanie zadaniami i personelem opieki społecznej oraz zdalne pomiary parametrów życiowych podopiecznych,
 • systemy ICT
  - wspierające kompleksową senioralną opiekę domową,
  - umożliwiające zarządzanie mobilnymi pracownikami miasta,
  - monitorujące przepływy ludności w mieście.

Kompleksowe
wyposażenie
stanowiska pracy

 • urządzenia i wsparcie informatyczne
 • Data Center
 • inteligentne miasto z najnowszymi technologiami
 • zarządzanie infrastrukturą IT

Urządzenia i wsparcie informatyczne

 • komputery PC, laptopy, tablety, drukarki - wszystko ze wsparciem informatycznym,
 • okablowanie biur i zapewnienie dostepu sieciowego urządzeniom biurowym w zależnocsi od potrzeb klienta,
 • wybór centrali telefonicznej dopasowany do wielkości firmy, liczby pracowników i oddziałów,
 • konfiguracja połączeń dostosowana do potrzeb firmy.

Data Center

 • bezpiecznie wyposażona lokalizacja, w której można zainstalować własną infrastrukturę IT,
 • brak kosztów związanych z poszukiwaniem, pozyskiwaniem, wyposażeniem i zabezpieczeniem odpowiedniej nieruchomości,
 • ochrona dostępu, bezpieczeństwo sieci i usług, nadzór nad użytkownikami,
 • przechowywanie wrażliwych danych na terenie Polski.

Kompleksowe wyposażenie biura w rozwiązania IT

 • instalacja sieci firmowej i zarządzanie nią w jednej lub wielu lokalizacjach,
 • zdalny monitoring urządzeń IT w sieci lokalnej, np. konfiguracja, przełączanie urządzeń, zmiana priorytetu ruchu (głos, dane, wideo, aplikacje),
 • możliwość pełnej skalowalności wdrożonych rozwiązań IT,
 • kompleksowe wyposażenie contact center.

Zarządzanie infrastrukturą IT

 • optymalizacja zasobów IT, brak kosztów inwestycyjnych i wyposażenia data center,
 • zwiększenie efektywności pracy zespołu IT,
 • wsparcie systemów mających na celu wzrost sprzedazy i rentowności biznesu,
 • gwarancja wysokiej jakośći usługi zgodnie z umową Service Level Agreement (SLA).

Nowatorskie
rozwiązania
dla dużych
firm

 • niestandardowe usługi przeznaczone dla korporacji
 • aplikacje mobilne
 • komunikacja pomiędzy urządzeniami M2M
 • infrastruktura IT w modelu chmury

Niestandardowe usługi przeznaczone dla korporacji

 • realizacja złożonych projektów teleinformatycznych,
 • dedykowana przestrzeń w sieci w zależności od potrzeb klienta,
 • przechowywanie danych klienta na serwerach Orange z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa,
 • możliwość masowego drukowania w Orange komunikacji do klientów,
 • zabezpieczenie sprawności operacyjnej firmy w czasie wzmożonego zainteresowania jej ofertą wśród klientów.

Aplikacje mobilne

 • zdalne konfigurowanie urządzeń mobilnych oraz ochrona hasłem waznych informacji i dostępu do firmowych aplikacji,
 • tworzenie i dostosowywanie aplikacji do potrzeb klienta,
 • kontrola korzystania przez pracowników z dozwolonych aplikacji.

Komunikacja pomiędzy urządzeniami M2M

 • platforma API z bezpośrednim i ujednoliconym dostępem do danych o kartach mobilnych,
 • inteligentny monitoring i wsparcie efektywnej produkcji i dystrybucji mediów (prąd, gaz, woda),
 • planowanie i monitorowanie tras przejazdów i dostaw w transporcie, logistyce i spedycji,
 • obniżanie kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej, np. przez kontrolę natężenia ruchu i zarządzanie oświetleniem.

Infrastruktura IT w modelu chmury

 • integracja komunikacji głosowej, wideo oraz transmisji danych,
 • kompleksowy pakiet udostępniania infrastruktury IT i zarządzania nią,
 • monitorowanie ruchu sieciowego klienta,
 • aktywna ochrona przed atakami DDoS.