Regulamin newslettera

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Jeśli podali nam Państwo jako osoba fizyczna swój adres e-mail, prosimy, żeby zapoznali się Państwo z informacją o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej Orange Polska).

Nasze dane kontaktowe: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice.

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:inspektorochronydanych@orange.com

Będziemy wykorzystywać następujące informacje:

adres e-mail – do wysyłki newslettera z ofertami Orange Polska lub ofertami partnerów Orange Polska (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda), do czasu wycofania zgody,
adres e-mail – do przesłania jednorazowo wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji newslettera (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska),
adres e-mail i informacje o udzieleniu lub wycofaniu zgody – do wykazania zgodności z prawem naszego działania (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska), doczasu, kiedy organy administracji mogłyby nas ukarać finansowo za niedopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
adres e-mail i informacje o udzieleniu lub wycofaniu zgody – do dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska), przez okres, po którym przedawniają się roszczenia.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo, abyśmy drogą elektroniczną przesyłali Państwu newsletter z naszymi ofertami i ofertami naszych partnerów.

Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz urlformularza, w którym podali Państwo swój adres e-mail, co jest konsekwencją technicznego działania naszego serwisu internetowego.

Przysługuje Państwu prawo do:

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Orange Polska,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska lub gdy dane są przetwarzane w celu marketingowym.

Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.

Zakres każdego z wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

Z tych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.orange.pl/kontakt). Wypisanie się z subskrypcji newslettera, zarówno z ofertami Orange Polska S.A., jak również z ofertami obecnych i przyszłych partnerów Orange Polska S.A. jest możliwe z poziomu każdego newslettera i jest jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych w celu jego otrzymywania.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.