SMS Hurt

Profesjonalna wymiana
informacji z Twoimi
klientami.

Co zyskujesz?

Usługa umożliwia jednoczesne
dostarczenie informacji nawet
do kilkunastu tysięcy odbiorców.
Dzięki usłudze zyskujesz:

Możliwość dwustronnej wymiany
informacji za pomocą SMS
pomiędzy centralą firmy,
a pracownikami lub klientami

Dedykowany Twojej firmie cztery - cyfrowy numer

Możliwość korzystania
z aplikacji do odbierania
i wysyłania smsów

Jak to działa?

Usługa SMS Hurt umożliwia:

 • Dwustronną komunikację z użytkownikami sieci Orange
  oraz jednostronną z użytkownikami innych sieci
  telekomunikacyjnych za pomocą numeru skróconego
 • Odbieranie wysyłanych SMS przez użytkowników innych sieci niż
  Orange za pomocą numeru MSISDN. Użytkownik obcej sieci wysyła
  SMS na specjalnie do tego celu skonfigurowany numer MSISDN,
  a z tego numeru SMS poprzez numer skrócony trafia do Klienta
 • Zachowanie spójności komunikacji - możliwe jest ustawienie nadpisu
  na wysyłanych SMS i wówczas na telefonie odbiorcy zamiast
  4-cyfrowego numeru pojwi się np. określona nazwa firmy

Aby aktywować usługę potrzebne jest:

 • Stałe łącze pomiędzy systemem informatycznym
  klienta, a punktem styku Orange Polska
 • Posiadanie aplikacji do odbierania, wysyłania i obsługi SMS,
  wykorzystującej UCP jako protokół komunikacji z SMSC sieci Orange
 • Sprzęt informatyczny po stronie klienta umożliwiający
  podłączenie do punktu styku Orange

Usługa powiązana

Manager Floty

Manager Floty to aplikacja
do samodzielnego zarządzania
usługami mobilnymi w firmie.

Co zyskujesz?

 • O dowolnej porze i z dowolnego miejsca masz dostęp
  do potrzebnych informacji w danym momencie
 • Sam generujesz raporty, faktury i inne
  potrzebne w danym momencie informacje i dokumenty,
 • W pełni kontrolujesz koszty usług mobilnych

Jak zamówić?

Aby zamówić usługę skontaktuj
się ze swoim opiekunem Orange
lub wypełnij formularz

Sprawdź również

MDM

To narzędzie zapewniające
bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
flotą urządzeń mobilnych w firmie

Sprawdź

Contact Center

Korzystaj z systemu, który umożliwia
obsługę mojej firmy poprzez różne
kanały komunikacyjne

Sprawdź

Wirtualna
Centralka Orange

Wszyscy pracownicy
pod jednym numerem

Sprawdź
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?