Security
Information
and Event
Management

Usługa umożliwia
monitorowanie
i identyfikacje incydentów
bezpieczeństwa
w infrastrukturze
informatycznej firmy.

Co zyskujesz?

Dzięki usłudze zyskujesz:

Stały monitoring i identyfikacja
incydentów bezpieczeństwa 24/7/365

Natychmiastowe informowanie
o incydentach osób odpowiedzialnych
za zarządzanie systemami IT

Elastyczny model rozliczania dzięki
możliwości uruchomienia rozwiązania
w siedzibie klienta lub w modelu usługowym

Możliwość uzgodnienia dodatkowych
działań, które mogą zostać podjęte
w zależności od typu incydentu
bezpieczeństwa

Usługa powiązana

Testy odporności
infrastruktury IT na ataki
DDoS Protection

Usługa polegająca na sprawdzeniu, czy zasoby sieciowe
Twojej firmy są odporne na bardzo duże ataki hakerskie.

Dzięki usłudze zyskujesz:

 • Możliwość sprawdzenia wrażliwości infrastruktury
  IT oraz usług www na ataki z sieci internet
 • Możliwość sprawdzenia skuteczności obecnie
  stosowanych metod obrony przed atakami DDoS
 • Możliwość sprawdzenia działania wewnętrznych
  procedur / polityk bezpieczeństwa na wypadek
  ataków z sieci internet

Jak zamówić?

Aby zamówić usługę Security
Information and Event
Management skontaktuj się
ze swoim Opiekunem Orange

Integrated Solutions

Integrated Solutions jest spółką integratorską z Grupy
Kapitałowej Orange Polska. Dostarcza na polskim rynku
rozwiązania integratorskie z zakresu telekomunikacji i IT.

Więcej informacji o Security Information and Event Managment
uzyskasz na stronie Integrated Solutions.

Sprawdź również

Zarządzany UTM

Gwarantuje wielopoziomową
ochronę IT Twojej firmy

Sprawdź

Malware Protection

Chroni online przed zaawansowanymi
formami złośliwego oprogramowania

Sprawdź

Secure DNS

Serwery zabezpieczone
przed atakami DDoS

Sprawdź
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?