weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT

Krok 1

W celu weryfikacji inicjalnej bazy GESUT, należy przesłać pismo przewodnie wraz z:

  • inicjalną bazą GESUT (pliki: GML, SHP)
  • licencją upoważniającą do wykorzystania wyszczególnionych materiałów zasobu geodezyjnego

Komplet dokumentów wyślij pocztą na adres:
Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Francuska 101B, pok. 117D
40-506 Katowice
lub na skrzynkę email: ZZSS.GESUT@orange.com (max. rozmiar do 30MB).

Krok 2

Pracownik Wydziału lub Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta dokonana weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT.

Zweryfikowana inicjalna baza danych GESUT wraz z opinią zostanie odesłana pocztą na wskazany w piśmie adres.

Uwaga

Aktualne informacje znajdziesz na tej stronie.

 

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?