Poland Direct

Usługa Poland Direct skierowana jest do osób przebywających za granicą i umożliwia wykonanie połączenia międzynarodowego do Polski, na koszt osoby, do której dzwonisz, po uprzednim uzyskaniu jej zgody.

Numer dostępowy pozwoli Ci skontaktować się z telefonistką z centrali międzynarodowej w Polsce, która po uzyskaniu od Twojego rozmówcy zgody na obciążenie rachunku, połączy rozmowę.

Zobacz podobne treści

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?