Usługi Specjalne

Usługi Specjalne zwane również Premium Rate sprawiają, że telefon komórkowy staje się nie tylko narzędziem kontaktu ale również rozrywki i informacji.

Jeżeli chcesz ściągnąć na swoja komórkę muzykę, gry albo chcesz wziąć udział w konkursach, loteriach czy skorzystać z serwisów informacyjnych to Usługi Specjalnie są właśnie dla Ciebie!

SMS/MMS

SMSy/MMSy płatne wychodzące MO (mobile originated)

(płacisz za każdą wysłaną wiadomość)

Wiadomości wysyłane z telefonu na numery o podwyższonej opłacie z zakresu:

 • 7000 - 7999
 • 70000 - 79999
 • 901000 - 919999
 • 81000 - 85999
 • 91000 - 92599

Sprawdź ile to kosztuje:

SMS MMS

SMSy/MMSy płatne przychodzące MT (mobile terminated)

Od 1 listopada 2018 roku nie będzie możliwości skorzystania z usługi Płatne Przychodzące SMS-y/MMS-y Specjalne, umożliwiającej zamówienie przez Państwa subskrypcji, realizowanej poprzez cykliczne wysyłanie przez Orange SMS-ów lub MMS-ów o podwyższonej opłacie, zawierającej dodatkowe świadczenie i w związku z którą naliczana jest Państwu opłata za każdego otrzymanego SMS-a/MMS-a. W odniesieniu do tych z Państwa, którzy korzystają już z danej subskrypcji lub zamówią ją do 31 października 2018 roku, pozostanie ona aktywna do czasu samodzielnego jej wyłączenia przez Państwa.

(płacisz za każdą odebraną wiadomość, wiadomości wysyłane są cyklicznie, zgodnie z regulaminem serwisu, który uruchomisz)

Wiadomości przychodzące z numerów z zakresu:

 • 51000 - 59099
 • 60000 – 62599

Sprawdź ile to kosztuje:

SMS/MMS

Dostawcą serwisów/treści może być nie tylko Operator. Częściej to właśnie inny podmiot (Dostawca) świadczy swoje usługi przy wykorzystaniu sieci Operatora (serwisy zewnętrzne). Łatwo to poznać, bowiem Dostawca umieszcza w wysyłanych wiadomościach swój podpis ew. odwołanie do regulaminu usługi, z której korzystasz. W przypadku usług świadczonych przez Orange wiadomość, którą otrzymasz na swoją komórkę, będzie podpisana przez Orange albo też jej treść odwoływała się będzie do regulaminu umieszczonego na stronie www.orange.pl.

Tutaj możesz z łatwością odszukać Dostawcę usługi poprzez numer, na którym świadczony jest serwis i w razie potrzeby skontaktować się z nim.

Połączenia

IVR

Interaktywny serwis głosowy (Interactive Voice Response), z którego możesz skorzystać wybierając odpowiedni numer ze swojego telefonu komórkowego. Serwisy IVR charakteryzują się tym, że rozpoczynają się od:

 • *7 (opłata za każdą minutę)
 • *4 (opłata za połączenie)

i możesz z nich skorzystać tylko z telefonu komórkowego.

Sprawdź ile to kosztuje:

IVR

70x

Odrębną kategorię stanowią usługi o podwyższonej opłacie, tzw. 70x. W ramach tych usług dostępne są różne typy serwisów: rozrywkowe (realizowane na numerach 700), informacyjne (realizowane na numerach 703), a także serwisy typu teległosowanie, telekonkursy, sondaże, plebiscyty czy telepłatności (realizowane na numerach 704). Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego, przed uzyskaniem połączenia z serwisem 70x, klient powinien usłyszeć bezpłatną informację o koszcie danego połączenia. Numery 70x są 9-cyfrowe, a serwisy na nich świadczone są dostępne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

Sprawdź ile to kosztuje:

70x

WAP

Umożliwia korzystanie z usług specjalnych za pomocą protokołu WAP w Twoim telefonie komórkowym. Wchodząc na stronę np. m.orange.pl (lub wap.orange.pl) możesz ściągać tapety, dzwonki i inne, klikając jedynie na wybranym obiekcie.

Limit na usługi o podwyższonej opłacie:

Domyślny limit wynosi 35 zł. Możesz samodzielnie go zmienić i wyznaczyć kwotę, jaką chcesz przeznaczyć na usługi Premium w ramach danego okresu rozliczeniowego (w przypadku abonentów postpaid) albo danego miesiąca kalendarzowego (w przypadku abonentów prepaid i MIX). Po wykorzystaniu wyznaczonego limitu usługi Premium Rate zostaną czasowo zablokowane do chwili zakończenia danego okresu rozliczeniowego lub odpowiednio miesiąca kalendarzowego.
Po wykorzystaniu wyznaczonej kwoty otrzymasz SMS informujący o wyczerpaniu limitu i zablokowaniu usługi.

Limit ten jest ograniczony do kwoty wynikające z ograniczeń Maksymalnego limitu, o którym mowa poniżej.

W ofertach na kartę w Orange korzystanie z usług o podwyższonej opłacie jest możliwe dopiero po doładowaniu się na sumę min. 10 zł, licząc od dnia aktywacji startera w sieci. Dopiero wtedy będzie można wykorzystać całość doładowania jak i kwotę ze startera na usługi Premium Rate.

Bezpieczny Starter przeznaczony dla dzieci ma blokadę usług o podwyższonej opłacie włączoną bezterminowo, aby chronić dziecko przed nieświadomym korzystaniem z usługi Premium Rate a rodzicom ułatwić kontrolę kosztów.

Jeśli chcesz kontrolować lub całkowicie zablokować wydatki na usługi o podwyższonej opłacie (usługi Premium Rate) skorzystaj funkcjonalności dostępnych w Orange.

Blokada usług Premium:

Możliwe jest włączenie poszczególnych blokad rodzajowych albo blokady całościowej, której aktywacja powoduje włączenie wszystkich blokad rodzajowych tj.:

 • Blokady SMS MO (blokady SMS-ów Specjalnych wysyłanych przez abonenta)
 • Blokady MMS MO (blokady MMS-ów Specjalnych wysyłanych przez abonenta)
 • Blokady SMS MT (blokady Przychodzących SMS-ów Specjalnych- otrzymywanych przez abonenta)
 • Blokady MMS MT (blokady Przychodzących MMS-ów Specjalnych- otrzymywanych przez abonenta)
 • Blokady D&CB (Blokady połączeń videostreaming i połączeń ze strefami WAP Premium, gdzie opłata za każdą minutę połączenia czy każde rozpoczęte 50kB transferu danych jest wyższa od standardowej opłaty wynikającej z obowiązującego danego abonenta cennika usług telekomunikacyjnych w sieci Orange)
 • Blokady połączeń 700 (Blokady połączeń wychodzących na numery 70x xxx xxx)
 • Blokady połączeń *7 oraz *4 (Blokady połączeń wychodzących na numery *7xxx/*4xxx)

Jak włączyć / wyłączyć Funkcjonalność:

 • zaloguj się do swojego konta (po zalogowaniu, w menu wybierz Mój Orange -> Pakiety i ustawienia -> zakładka ustawienia -> sekcja blokady -> Blokada premium data i postępuj zgodnie z instrukcjami)
 • w salonach firmowych Orange (znajdź salon https://salony.orange.pl/ )
 • poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: połączenie na numer telefonu *100

Po włączeniu/wyłączeniu usługi otrzymasz SMS-a potwierdzającego wprowadzone zmiany. Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne.

Jak zmienić / wyłączyć Limit na usługi o podwyższonej opłacie:

 • zaloguj się do swojego konta (po zalogowaniu, w menu wybierz Mój Orange -> Pakiety i ustawienia -> zakładka ustawienia -> sekcja blokady -> Limit na usługi o podwyższonej opłacie i postępuj zgodnie z instrukcjami)
 • wyślij bezpłatnego sms-a na numer 80603 o treści LIMIT (kwota w PLN pełne złote), np.; LIMIT 100
 • w salonach firmowych Orange (znajdź salon https://salony.orange.pl/ )
 • poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: połączenie na numer telefonu *100

Po włączeniu/wyłączeniu usługi otrzymasz SMS-a potwierdzającego wprowadzone zmiany.

Zmiana/wyłączenie usługi jest bezpłatne.

Limit na wysokość jednostkowej opłaty w ramach usługi o podwyższonej opłacie:

Usługa pozwala na zablokowanie usług Premium, których cena za jednostkę przekracza limit ustalony przez Abonenta.
Przykładowo: Jeżeli ustalisz limit na wysokość opłaty w ramach usługi Premium Rate na poziomie 5 zł brutto, wówczas próba wysłania sms-a na numer 7907, którego koszt to 9zł + VAT (11,07 zł brutto) , zakończy się niepowodzeniem (połączenie SMS nie zostanie zrealizowane). Natomiast próba wysłania sms-a na numer 7308, którego koszt to 3 zł +VAT (3,69 zł brutto), zakończy się sukcesem (połączenie zostanie zrealizowane).

Przy próbie skorzystania z usługi Premium Rate o opłacie wyższej niż określona w limicie na telefon zostanie wysłany SMS zwrotny, informujący o braku możliwości zrealizowania danego połączenia.

Limit ten jest ograniczony do kwoty wynikające z ograniczeń Maksymalnego limitu, o którym mowa poniżej.

Jak włączyć / wyłączyć Limit na wysokość opłaty jednostkowej:

 • zaloguj się do swojego konta (Po zalogowaniu, w menu wybierz Mój Orange -> Pakiety i ustawienia -> zakładka ustawienia -> sekcja blokady -> Limit na wysokość opłaty jednostkowej i postępuj zgodnie z instrukcjami)
 • w salonach firmowych Orange (znajdź salon https://salony.orange.pl/ )
 • poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: połączenie na numer telefonu *100

Po włączeniu/wyłączeniu usługi otrzymasz SMS-a potwierdzającego wprowadzone zmiany.
Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne.

System notyfikacji owykorzystaniu limitu:

Usługa umożliwia kontrolowanie wydatków Premium, przesyłając informację o wykorzystaniu lub możliwym przekroczeniu w ramach danego okresu rozliczeniowego (w przypadku abonentów postpaid) albo danego miesiąca kalendarzowego (w przypadku abonentów prepaid i MIX) wcześniej ustalonego limitu kwotowego na usługi o podwyższonej opłacie, i blokuje możliwości korzystania z usług Premium tego limitu.
W ramach usługi otrzymasz także sms-a o wykorzystaniu 80% ustalonego progu kwotowego.

Jak włączyć / wyłączyć Notyfikację SMS o przekroczeniu Limitu:

 • zaloguj się do swojego konta (Po zalogowaniu, w menu wybierz Mój Orange -> Pakiety i ustawienia -> zakładka ustawienia -> sekcja blokady -> Notyfikacja SMS o przekroczeniu Limitu i postępuj zgodnie z instrukcjami)
 • w salonach firmowych Orange (znajdź salon https://salony.orange.pl/ )
 • poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: połączenie na numer telefonu *100

Po włączeniu/wyłączeniu usługi otrzymasz SMS-a potwierdzającego wprowadzone zmiany. Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne.

Jeśli chcesz sprawdzić aktualną wysokość poniesionych wydatków na Usługi Premium Rate w danym okresie rozliczeniowym lub miesiącu kalendarzowym (zależnie od oferty) możesz wysłać SMS-a o treści ILE na bezpłatny numer 80600 (0 zł).

Limit Maksymalny

Limit obowiązuje wyłącznie na Usługi o Podwyższonej Opłacie, jak i niektóre usługi lub rodzaje transakcji służące do zamówienia lub opłacenia świadczeń podmiotów trzecich (takie jak np. „Zamów z Orange” lub „Dolicz do rachunku Orange”),. Limit zaczyna obowiązywać i liczony jest od 20 grudnia 2018 r. Limit wyrażony jest w wartości kwotowej i wynosi:

 • 50 euro - maksymalna wartość za pojedynczą płatność
 • 300 euro - maksymalna suma płatności w miesiącu (lub w danym cyklu rozliczeniowym)

Kwoty wyrażone w walucie euro oblicza się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

Osiągnięcie przez Abonenta Limitu Maksymalnego 300 Euro, skutkuje przerwaniem i blokadą połączeń na numery o podwyższonej opłacie oraz możliwości zamówienia lub opłacenia świadczeń podmiotów trzecich objętych Limitem Maksymalnym do końca danego okresu rozliczeniowego.

System notyfikacji o przekroczeniu Limitu Maksymalnego 300 Euro

Usługa ogranicza wydatki Premium, przesyłając informację o wykorzystaniu lub możliwym przekroczeniu, w ramach danego okresu rozliczeniowego, Limitu Maksymalnego 300 Euro i blokuje możliwości korzystania z usług. W ramach usługi otrzymasz także sms-a o wykorzystaniu 80% maksymalnego progu kwotowego.

Zobacz podobne treści

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?