regulamin

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu serwisu www.orange.pl, w części dotyczącej Forum.

Pełną treść regulaminu znajdziecie pod tym linkiem.

 

VI. Forum i Komentarze

6.1.Dostęp do Forum posiadają wszyscy Usługobiorcy. Zamieszczanie Wpisów na Forum wymaga dokonania przez Usługobiorców zalogowania się do Konta.

6.2.Na Forum widnieć będą umieszczane przez Moderatorów kategorie tematyczne dotyczące w szczególności poszczególnych modeli telefonów i innych urządzeń będących w ofercie Usługodawcy ("Kategorie Tematyczne"), pod którymi zalogowani Usługobiorcy mogą zamieszczać Wpisy (Wątki i Odpowiedzi).

6.3.Umieszczenie przez Usługobiorcę pierwszego Wpisu wymaga podania przez niego Nicka.

6.4.Wysłany przez Usługobiorcę Wpis będzie przedmiotem automatycznej technicznej weryfikacji pod kątem tego, czy dana treść nie zawiera słów niecenzuralnych lub sprzecznych z Regulaminem. W przypadku negatywnej weryfikacji Usługobiorca zostanie ostrzeżony o stosowaniu praktyk sprzecznych z Regulaminem, zaś w konsekwencji trzeciego ostrzeżenia nastąpi automatyczna blokada Nicka danego Usługobiorcy na okres 30 dni. Liczba ostrzeżeń będzie widoczna na Profilu Usługobiorcy.

6.5.Każdy Usługobiorca jest uprawniony do zgłaszania Moderatorom propozycji zamieszczenia nowych Kategorii Tematycznych odpowiednio na adres podany na stronie Forum. Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż ostateczna decyzja o zamieszczeniu Kategorii Tematycznej należy do Moderatora.

6.6.Wskutek publikacji przez Usługobiorcę Wpisu na stronie Forum, obok Wpisu umieszczone będą następujące informacje o Usługobiorcy: Nick, ranga Usługobiorcy, ilość zdobytych przez Usługobiorcę Punktów za Pomoc oraz - o ile Usługobiorca zaznaczy, iż chce udostępnić także takie dane - model telefonu lub innego urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca. W Profilu Usługobiorcy na Forum będą dostępne m.in. następujące dane: liczba rozpoczętych Wątków, oraz liczba udzielonych Odpowiedzi.

6.7.Usługodawca zastrzega możliwość, iż w przypadku stwierdzenia przez Moderatora, iż Wpis umieszczony przez Usługobiorcę według wiedzy aktualnie dostępnej Moderatorowi zawiera poprawne rozwiązanie problemu przedstawionego przez innych Usługobiorców, dany Wpis może zostać wyróżniony stosowną adnotacją przez Moderatora "odpowiedź certyfikowana", wskutek czego Usługobiorca uzyskuje punkty za pomocne Wpisy (Odpowiedzi), tzw. Punkty za Pomoc.

6.8.Każdy Usługobiorca ma również możliwość uzyskania Punktów za Pomoc od innych Usługobiorców. Uzyskanie Punktów za Pomoc nie powinno być w żaden sposób wymuszane ani egzekwowane przez Usługobiorców udzielających Odpowiedzi, przyznanie ich innemu Usługobiorcy jest dobrowolnym gestem każdego Usługobiorcy. Każdy Usługobiorca może przyznać innemu Usługobiorcy Punkt za Pomoc z zastrzeżeniem, że za daną Odpowiedź określonego Usługobiorcy inny Usługobiorca może przyznać punkt tylko jeden raz.

6.9.Liczba uzyskanych Punktów za Pomoc za daną Odpowiedź przez Usługobiorcę jest wyświetlana pod tą Odpowiedzią. Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie do Odpowiedzi, za które Usługobiorca otrzymał Punkty za Pomoc, należy przejść do Profilu Usługobiorcy i kliknąć w zakładkę "moje odpowiedzi". Wykaz Usługobiorców z największą ilością Punktów za Pomoc znajduje się w ogólnych statystykach Forum.

6.10.Decyzja o publikacji Wpisów na Forum jest wyłączną decyzją Usługobiorcy i odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na Forum ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

6.11.Prezentowane na Forum wypowiedzi Usługobiorców mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako oferty lub komunikaty wiążące innych Usługobiorców.

6.12.Usługobiorcy korzystający z Forum poprzez zakładanie Wątków i umieszczenie Odpowiedzi na stronach Forum samodzielnie, za własną zgodą, zamieszczają treści na Forum.

6.13.Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Wpisów o treści sprzecznej z Regulaminem, w szczególności niezgodnych z wyłącznie informacyjnym charakterem Forum, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do Usługobiorców naruszających Regulamin.

6.14.Usługodawca zastrzega, iż w przypadku usunięcia Wątku zgodnie z Regulaminem, Wątek ten będzie niedostępny, bez względu na treść pozostałych Odpowiedzi.

6.15.Usługobiorcom naruszającym Regulamin Moderator Forum ma prawo:
6.15.1.blokować dostęp do Forum m.in. poprzez zablokowanie dostępu adresu IP Usługobiorcy,
6.15.2.blokować Nick na czas określony lub bezterminowo,
6.15.3.blokować możliwość dodawania Wpisów na czas określony lub bezterminowo.

6.16.Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum. Usługodawca dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych.

6.17.Usługodawca nie weryfikuje zamieszczanych na Forum Wpisów pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji, z zastrzeżeniem punktów powyżej.

6.18.Za umieszczenie Wpisów, w tym zawierających rozwiązanie problemów technicznych przedstawianych przez Usługobiorców, Usługobiorcy nie należy się wynagrodzenie ani żadna inna nagroda lub wyróżnienie, chyba że co innego wynika z Regulaminu szczegółowego.

6.19.Dostęp do lektury Komentarzy posiadają wszyscy Usługobiorcy. Zamieszczanie Komentarzy nie wymaga zalogowania się przez Usługobiorców do Konta.

6.20.W przypadku zamieszczenia Komentarza przez Usługobiorcę zalogowanego w Serwisie Komentarz będzie podpisany nickiem Usługobiorcy. W przypadku zamieszczenia Komentarza przez Usługobiorcę niezalogowanego w Serwisie Komentarz będzie podpisany jako Komentarz gościa Serwisu.

6.21.Komentarz wysłany przez zalogowanego Usługobiorcę może być przedmiotem weryfikacji automatycznej pod kątem tego, czy komentarz nie zawiera treści niecenzuralnych lub sprzecznych z Regulaminem.
a. W przypadku negatywnej weryfikacji zalogowany Usługobiorca zostanie ostrzeżony o stosowaniu praktyk sprzecznych z Regulaminem, zaś w konsekwencji trzeciego ostrzeżenia nastąpi blokada Nicka danego Usługobiorcy na okres 30 dni.
b. Liczba ostrzeżeń będzie widoczna na Profilu Usługobiorcy.
c. W czasie trwania blokady Usługodawca nie będzie mógł dodać kolejnych Komentarzy.

6.22.Do zamieszczania Komentarzy w Serwisie przez Usługobiorcę stosuje się odpowiednio punkty 6.10, 6.12, 6.15-6.18 powyżej.

6.23.Każdy Usługobiorca może zgłosić naruszenie Regulaminu w przypadku Komentarzy za pomocą linka "zgłoś naruszenie regulaminu". Zgłoszenia będą rozpatrywane przez moderatorów Serwisu. Decyzja dotycząca uwzględnienia usunięcia lub zablokowania zgłoszonego Komentarza będzie należała do moderatora.

zadaj pytanie