Wsparcie eksperta bezpieczeństwa

Skorzystaj z szerokich kompetencji CERT Orange w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Co to takiego

Jednym z coraz bardziej widocznych wyzwań, z którymi muszą się zmagać organizacje, jest niedostatek osób mających znaczną wiedzę praktyczną w zakresie ochrony informacji. Orange Polska oferuje usługę wsparcia ekspertów CERT Orange Polska. W ramach usługi klient będzie miał do dyspozycji zespół osób, z którymi będzie mógł się konsultować w różnych bieżących kwestiach związanych z ochroną informacji.

Jak wygląda usługa

Dzięki szerokim kompetencjom CERT Orange Polska wsparcie może przyjąć postać doradztwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dostosowanego do bieżących potrzeb klienta. Może ono obejmować między innymi takie zagadnienia, jak planowanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa, identyfikacja ryzyka, wsparcie w audycie dostawców, a nawet zarządzanie incydentami. Możliwe jest wykorzystywanie zarezerwowanego czasu do przygotowywania zabezpieczeń organizacji albo przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa, w trakcie których wykryjemy luki zgodności z różnymi wymaganiami, jak norma ISO 27001, ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, RODO i innymi. Na zakończenie przeglądu klientowi zostanie dostarczony raport z informacjami o wykrytych uchybieniach wraz z rekomendacjami.

Korzyści dla Twojej firmy

  • Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi w zakresie przeglądów bezpieczeństwa informacji.
  • Wsparcie dla osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji u klienta w rozmaitych zagadnieniach związanych z ochroną informacji.
  • Wsparcie lub prowadzenie programów zwiększania bezpieczeństwa w organizacji.
  • Identyfikacja luk oraz projektowanie i wsparcie we wdrażaniu rekomendacji.

Zastanawiasz się czy jest to usługa dla Twojej firmy?

A może potrzebujesz porady?