Cyber-edukacja pracowników

Rozwijania świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa

Co to takiego

Metody działań cyberprzestępców dowodzą, że inwestycja w dobrze wyedukowaną w zakresie bezpieczeństwa kadrę jest tak samo ważna jak wdrażanie rozwiązań technologicznych. W ramach usługi rozwijania świadomości CERT Orange Polska zadba o kompleksową edukację pracowników klienta. Klientowi zostaną dostarczone materiały edukacyjne w różnorodnych formach. W ramach usługi będzie przesyłany także comiesięczny biuletyn z zakresu cyberbezpieczeństwa przeznaczony dla osób nadzorujących IT.

Jak wygląda usługa

Zgodnie z ustalonym harmonogramem klient będzie otrzymywać uzgodnione treści edukacyjne w różnych formach. Mogą to być treści do wykorzystania w masowych mailingach poczty elektronicznej skierowanej do pracowników lub w firmowym intranecie, ale także plakaty, prezentacje czy nagrania. Możliwe jest również zorganizowanie wydarzeń typu Cybersecurity Week z webinariami online i konkursami.

Ponadto w ramach usługi będzie przesyłany comiesięczny biuletyn przeznaczony dla osób nadzorujących IT. Zawierać on będzie przegląd najważniejszych wydarzeń z branży cyberbezpieczeństwa, ukazujących między innymi ostatnie trendy w działalności przestępców, wnioski z najciekawszych ataków i awarii, kluczowe zmiany prawne oraz zestawienie najważniejszych aktualizacji systemów informatycznych.

Eksperci CERT Orange Polska zdają sobie sprawę z odmiennych perspektyw patrzenia na bezpieczeństwo przez poszczególne działy organizacji. Z tego powodu możemy także zaoferować sesje coachingowe w postaci całodniowych warsztatów, przeznaczone dla najwyższej kadry zarządzającej. Sesje koncentrować się mogą na najbardziej istotnych obszarach zarządczych, jak zarządzanie ryzykiem, incydentami czy rozwijanie kultury bezpieczeństwa.

Polecamy rozważenie połączenia niniejszej usługi z testami socjotechnicznymi znajdującymi się również w naszej ofercie.

Korzyści dla Twojej firmy

  • Wypełnianie wymagań regulacyjnych w zakresie rozwoju świadomości pracowników.
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji poprzez pokazanie, jak rozpoznać incydenty i reagować na nie.
  • Nauka szybszego i bardziej kompleksowego identyfikowania ryzyka dla funkcjonowania całej organizacji, którym szybciej i lepiej będzie można zarządzać.
  • Zwiększenie atrakcyjności firmy w oczach pracowników.
  • Lepsze wykorzystywanie czasu osób odpowiedzialnych za bieżący nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa informacji.

Zastanawiasz się czy jest to usługa dla Twojej firmy?

A może potrzebujesz porady?