Sieć i transmisja danych

Sieć 5G w fabryce Nokii

  • Klient: Nokia
  • Branża: telekomunikacja
  • Wielkośc firmy: przedstawicielstwa w 150 krajach na całym świecie

O Kliencie

Nokia jest pionierem w obszarze prywatnych sieci mobilnych dla wielu branż i obecnie ma ponad 380 dużych klientów korporacyjnych na całym świecie – 75 z nich korzysta już z 5G.

W sektorze produkcyjnym prywatne sieci bezprzewodowe klasy przemysłowej Nokii zapewniają skalowalność, elastyczność, małe opóźnienia i zasięg niezbędny do przeprowadzenia cyfrowej transformacji.

W praktyce są wykorzystywane do dokładnego monitorowania przemieszczających się pracowników i obiektów, monitorowania wizyjnego 4K czy zbierania danych z poszczególnych etapów procesu technologicznego.

Wyzwania i cele

Zapewnienie zasięgu sieci mobilnej wewnątrz i zewnątrz budynków fabryki Nokii w Bydgoszczy. Priorytety:
  • wysoka przepustowość transmisji danych do obsługi połączeń i monitoringu wideo,
  • małe opóźnienia transmisji do sterowania pojazdami AGV,
  • odseparowanie od sieci publicznej gwarantujące prywatność przesyłanych danych,
  • zapewnienie najwyższej niezawodności krytycznych procesów biznesowych.

Rozwiązanie

W Fabryce Nokii w Bydgoszczy Orange zbudował bezpieczną i niezawodną prywatną sieć 4G i 5G klasy przemysłowej. To kolejna sieć kampusowa w Polsce wykorzystująca technologię 5G od Orange. Rozwiązanie działa na terenie fabryki i w centrum badawczo-rozwojowym Nokii, na łącznej powierzchni 13 000 m2.

Kluczowym elementem systemu, poza siecią dostępową w technologii 4 i 5G, jest serwer brzegowy. Służy on do konfiguracji, zarządzania i monitorowania sieci i aplikacji oraz do ich hostingu. Jest też miejscem przechowywania i przetwarzania danych.Ta dostosowana do potrzeb klienta prywatna sieć kampusowa jest oparta na rozwiązaniu Nokia Digital Automation Cloud – prywatnej platformie aplikacyjnej, która jest w stanie zapewnić wysoką przepustowość, niewielkie opóźnienia i lokalne przetwarzanie brzegowe. Rozwiązanie Nokii zapewnia niezawodny i bezpieczny dostęp do sieci.

Rozwiązanie

Korzyści biznesowe

Sieć w Bydgoszczy jest siecią całkowicie prywatną, tzn. służy tylko do komunikacji na terenie fabryki i nie jest zintegrowana z siecią Orange Polska. To rozwiązanie typowe dla sieci o bardzo wysokich wymaganiach co do poziomu bezpieczeństwa i prywatności danych, dostępności, niskich opóźnień i niezawodności.

Jako całkowicie prywatna sieć komórkowa, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji firmy, jest ona niedostępna dla innych, nieuprawnionych użytkowników i umożliwia szybkie wdrażanie i uruchamianie nowych aplikacji specyficznych dla potrzeb fabryki. Takie odseparowanie usług możliwe jest dzięki dostarczanym w tym celu kartom SIM.

Korzyści biznesowe

W każdym z trzech budynków znajdują się dwie wewnętrzne stacje bazowe. Jest też stacja zewnętrzna zapewniająca zasięg poza budynkami. Dzięki tej nowej sieci dużo prostsze staje się automatyzowanie procesów produkcyjnych oraz zarządzanie urządzeniami i pojazdami autonomicznymi AGV (ang. Automated Guided Vehicle). Pojazdy te znajdują się w fabryce i obsługują w sposób automatyczny transport wewnętrznych komponentów i wyrobów gotowych. Dzięki wewnętrznej sieci można je precyzyjnie lokalizować – z dokładnością do 30 cm.

Sieć zapewnia również niezawodną grupową komunikację głosową i wideo między pracownikami fabryki (push to talk/push to video), bezproblemową wymianę danych pomiędzy liniami produkcyjnymi wyposażonymi w urządzenia przemysłowego internetu rzeczy (IoT), a także umożliwia zdalną obsługę drona wyposażonego w kamerę wideo w celu monitorowania kontenerów i dużych powierzchni.

Stacje bazowe