Jak przepisać usługi na inną osobę lub firmę?

krok 2
Skompletuj dokumenty
krok 3
Wydrukuj i podpisz formularz

Pobierz formularz
krok 3
Prześlij dokumenty
mailem na adres
Przekazanie.Uslug@orange.com
Wydrukuj i wyślij na adres:
Orange Polska S.A
ul.Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
Lub udaj się do salonu Orange
krok 2
Skompletuj dokumenty
krok 3
Wydrukuj i podpisz formularz

Pobierz formularz
krok 3
Prześlij dokumenty
mailem na adres
Przekazanie.Uslug@orange.com
Wydrukuj i wyślij na adres:
Orange Polska S.A
ul.Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
Lub udaj się do salonu Orange
czas
Czas
Do 7 dni kalendarzowych
Licząc od daty otrzymania kompletnych i poprawnie
wypełnionych dokumentów. Po otrzymaniu wymaganych
dokumentów, wyślemy na wskazany adres mailowy lub
korespondencyjny potwierdzenie przepisania usług.
koszt
Koszt
Zgodnie z cennikiem
maksymalnie 100 zł

Opłatę ponosi Klient przejmujący zobowiązanie.
Będzie ona doliczona do faktury. Opłata jest
pobierana za każdy przepisywany numer.
czas
Czas
Od następnego
okresu rozliczeniowego

(pod warunkiem, że wymagane dokumenty zostaną
dostarczone przynajmniej 5 dni roboczych
przed jego rozpoczęciem)
koszt
Koszt
Bezpłatnie
(wyjątek - ISDN - zgodnie z cennikiem. Opłatę wnosi Klient
przejmujący zobowiązanie - będzie ona doliczona do faktury)

Dotychczasowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Umowa spółki cywilnej
  (jeśli przekazującym usługę jest spółka cywilna,
  a dokumenty nie będą podpisane przez wszystkich wspólników)
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Nowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Odpis z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru
  (dokumenty nie są wymagane, jeśli firma posiada
  rejestrację na stronie CEiDG, KRS i/lub GUS)
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP (jeśli nowy właściciel
  nie jest jeszcze abonentem Orange)
 • Umowa spółki cywilnej, jeśli przejmującym usługę
  jest spółka cywilna, a dokumenty nie będą
  podpisane przez wszystkich wspólników
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Dotychczasowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Umowa spółki cywilnej
  (jeśli przekazującym usługę jest spółka cywilna,
  a dokumenty nie będą podpisane przez wszystkich wspólników)
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Nowy klient

 • Uzupełnionyformularz
 • Odpis z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru
  (dokumenty nie są wymagane, jeśli firma posiada
  rejestrację na stronie CEiDG, KRS i/lub GUS)
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP (jeśli nowy właściciel
  nie jest jeszcze abonentem Orange)
 • Umowa spółki cywilnej, jeśli przejmującym usługę
  jest spółka cywilna, a dokumenty nie będą
  podpisane przez wszystkich wspólników
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?