Samsung SHD 85 - konfiguracja parametrów satelitarnych w dekoderze

DrukujEXPORTUJ PDF

Sprawdzenie poprawnego ustawienia zestawu satelitarnego (konwerter + czasza anteny satelitarnej) tylko na jednym transponderze może być niewystarczające. W tym celu w tzw. Service Plan dekodera Samsung SHD 85 zostały wyznaczone trzy transpondery, na których należy sprawdzić parametry satelitarne:

11 449 MHz
11 393 MHz
10 719 MHz

Od wartości tych parametrów (siła i jakość sygnału), a więc o precyzji ustawienia anteny, zależy prawidłowy odbiór dostępnych programów w usłudze Orange TV. Parametry te powinny być zbliżone dla wszystkich sprawdzanych częstotliwości w dekoderze. W szczególności należy zwrócić uwagę na parametr "jakość", który powinien wynosić 100%. Niższe wartości mogą powodować zakłócenia obrazu podczas oglądania programów TV.

Nie może być tak, że dla jednej częstotliwości wartości jakości sygnału będą zerowe lub bliskie zeru, a dla pozostałych dwóch dobre i/lub bardzo dobre, wynoszące 80 lub 100%.
Należy pamiętać, że kąt skręcenia konwertera ma bardzo duży wpływ na jakość odbieranego sygnału satelitarnego przez dekoder.

Krok 1

Wejdź w zakładkę moje konto > moje ustawienia > wyszukiwanie kanałów > instalacja krok po kroku

Krok 2

Zasilanie anteny: wybierz "dekoder".

Krok 3

Ustawienie DISEqC - wybierz "Off".

Krok 4

Zaakceptuj wartości proponowane przez dekoder. Zwróć uwagę na wartości oscylatorów, które powinny wynosić: 9750 MHz - dla oscylatora dolnego oraz 10600 MHz - dla oscylatora górnego. Zatwierdź ustawienia wciskając OK na pilocie.

Krok 5

Wybierz satelitę "Hotbird".

Krok 6

Wyświetlą się parametry sygnału satelitarnego dla pierwszej częstotliwości, czyli 11449 MHz.

Krok 7

Wybierz opcję "zmiana częstotliwości" i sprawdź wartości parametrów satelitarnych dla pozostałych dwóch wartości. Przy pomocy przycisków "strzałka do góry" i/lub "strzałka w dół" wybierz pozostałe wartości jedna po drugiej.