Jak zamówić rachunek szczegółowy dla firm?

Rachunek szczegółowy zawiera wykaz wszystkich wysłanych wiadomości SMS / MMS oraz połączeń wykonanych przez Ciebie w danym okresie rozliczeniowym.

Na rachunku szczegółowym znajdziesz:

  • datę i godzinę połączenia
  • numer telefonu, z którym się kontaktowałeś
  • długość i koszt połączenia

Jeśli korzystasz z faktury papierowej i chcesz otrzymywać wraz z nią szczegółowe zestawienie połączeń, włącz usługę płatny rachunek szczegółowy.

Zaloguj się i pobierz rachunek szczegółowy

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję jak to zrobić

Rachunek szczegółowy bezpłatnie pobierzesz w Mój Orange.

Zaloguj się i z rozwijalnego menu wybierz "faktury i płatności"

Na stronie znajdziesz podział na faktury nieopłacone i opłacone.

Jeśli chcesz pobrać rachunek szczegółowy do nieopłaconej faktury

Wybierz przy wybranej fakturze pomarańczową strzałkę skierowaną w dół a następnie "pobierz dokument".

Jeżeli chcesz pobrać rachunek szczegółowy do opłaconej faktury

Wybierz przy wybranej kliknij opcję "pobierz dokument".

W obu przypadkach pokaże się nowe okno, w którym wybierz opcję:

  • Rachunek szczegółowy dla numeru
  • Rachunek szczegółowy dla konta

Pobranie tych dokumentów wymaga podania kodu zabezpieczającego Twoje dane. Kliknij "pobierz". Po chwili przy wybranym dokumencie zobaczysz ikonkę pdf. Kliknij "zobacz" aby otworzyć pobrany dokument.