Menu główne

Jak zamówić rachunek szczegółowy dla firm?

Rachunek szczegółowy zawiera wykaz wszystkich wysłanych wiadomości SMS / MMS oraz połączeń wykonanych przez Ciebie w danym okresie rozliczeniowym.

Na rachunku szczegółowym znajdziesz:

  • datę i godzinę połączenia
  • numer telefonu, z którym się kontaktowałeś
  • długość i koszt połączenia

Jeśli korzystasz z faktury papierowej i chcesz otrzymywać wraz z nią szczegółowe zestawienie połączeń, włącz usługę płatny rachunek szczegółowy.

Zaloguj się i pobierz rachunek szczegółowy

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję jak to zrobić

Rachunek szczegółowy bezpłatnie pobierzesz w Mój Orange.

Zaloguj się i z rozwijalnego menu wybierz "faktury i płatności"

Na stronie znajdziesz podział na faktury nieopłacone i opłacone.

Jeśli chcesz pobrać rachunek szczegółowy do nieopłaconej faktury

Wybierz przy wybranej fakturze pomarańczową strzałkę skierowaną w dół a następnie "pobierz dokument".

Jeżeli chcesz pobrać rachunek szczegółowy do opłaconej faktury

Wybierz przy wybranej kliknij opcję "pobierz dokument".

W obu przypadkach pokaże się nowe okno, w którym wybierz opcję:

  • Rachunek szczegółowy dla numeru
  • Rachunek szczegółowy dla konta

Pobranie tych dokumentów wymaga podania kodu zabezpieczającego Twoje dane. Kliknij "pobierz". Po chwili przy wybranym dokumencie zobaczysz ikonkę pdf. Kliknij "zobacz" aby otworzyć pobrany dokument.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?