Jak chronić sprzęt przed burzą?

DrukujEXPORTUJ PDF

Rodzaj urządzeniaWyjęcie wtyczki
z gniazdka 230V
Odłączenie przewodu telefonicznego
lub koncentrycznego
od modemu
Odłączenie anten zewnętrznych
Modem ADSL/VDSL (np. Livebox, Orange FunBox lub inny)taktaknie dotyczy
Modem do internetu dostarczanego po kablu konentrycznym
(np.: Technicolor TC7210)
taktaknie dotyczy
Terminal światłowodowy ONTtaknie dotyczynie dotyczy
Dekoder IPTV
(np. Sagemcom WHD80)
taknie dotyczytak
Dekoder SAT
(np. Sagemcom WHD80)
taknie dotyczytak
Komputer PC lub laptoptaknie dotyczytak*
Sprzęt RTVtaknie dotyczytak
Sprzęt AGDtaknie dotyczynie dotyczy

* - jeżeli komputer jest wyposażony w kartę telewizyjną

Podstawa zabezpieczenia urządzeń elektronicznych takich jak: router sieciowy, modem , sprzęt RTV, komputer PC) przed przepięciami powodowanymi przez wyładowania atmosferyczne to:

  • prawidłowo wykonana instalacja odgromowa obiektu budowlanego, uwzględniająca ochronę układów antenowych (DVB-T, DVB-S i innych)
  • prawidłowo wykonana instalacja elektryczna obiektu budowlanego, wyposażona w ochronniki przepięciowe klasy B lub C

Ochronnik przepięciowy klasy B (typu 1)

Ochronnik przepięciowy klasy B jest elementem instalacji elektrycznej budynku. Najczęściej instaluje się go w rozdzielnicy głównej budynku.

Ma on za zadanie ograniczyć napięcie wywołane przepięciem w sieci elektrycznej do napięcia poniżej 4kV.

Ochronnik przepięciowy klasy C (typu 2)

Ochronnik przepięciowy klasy C jest elementem instalacji elektrycznej budynku. Najczęściej instaluje się go w rozdzielnicy obwodowej, np. w szafce elektrycznej w mieszkaniu.

Ogranicza on napięcie do wartości poniżej 1,5kV.

Ochronnik przepięciowy klasy D (typu 3)

Ochronnik przepięciowy klasy D instaluje się na zakończeniu linii elektrycznej - bezpośrednio przed urządzeniem, które chcemy zabezpieczyć (np.: router, modem, urządzenie RTV, komputer PC).

Ten rodzaj ochronnik najczęściej jest urządzeniem przenośnym.

Do prawidłowego funkcjonowania takiego ochronnika niezbędne jest, aby instalacja elektryczna była wyposażona co najmniej w ochronnik klasy B (zalecany ochronnik klasy C).

Listwy przeciwprzepięciowe

Urządzenia podłączone do listwy przeciwprzepięciowej podczas burzy nie są do końca bezpieczne. Listwy te zabezpieczają urządzenia do nich podłączone jedynie przed przepięciami indukowanymi (w sieci elektrycznej), o ile te przepięcia nie będą zbyt duże. Nie ochronią jednak sprzętu przed bezpośrednim wyładowaniem (w sytuacji, gdy nastąpi przeskok iskry, zniszczeniu ulegnie zarówno listwa, zasilacz UPS, jak i podłączony sprzęt). Wyjątkiem od tej sytuacji są listwy spełniające wymagania stawiane ochronnikom przepięciowym klasy C i D.

Listwę przepięciową warto jest podłączyć do zasilania za pośrednictwem ochronnika przepięciowego klasy D. Pozwoli to na zabezpieczenie przed przepięciami pochodzącymi z sieci elektrycznej wszystkich urządzeń zasilanych z listwy. Należy pamiętać jednak o tym, że wyładowania mogą dotrzeć do chronionego urządzenia od strony innych instalacji np. instalacji antenowej lub telefonicznej / DSL.

Brak dodatkowego zabezpieczenie tych dróg przenikania przepięć, naraża na uszkodzenia pozostałe urządzenia połączone do listwy lub bezpośrednio połączone z sobą (np. drukarka połączona przewodem USB z komputerem wyposażonym w kartę telewizyjną wpiętą do instalacji antenowej, router - dekoder satelitarny połączone przewodem LAN, itp.).

Pamiętaj!

Nawet najlepsze i najdroższe ochronniki lub listwy przeciwprzepięciowe nie ochronią w pełni urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym przez wyładowanie atmosferyczne. Jeśli chcesz mieć pewność, że w czasie burzy urządzenie nie zostanie uszkodzone, odłącz je od instalacji.