usługi dodatkowe

Konto ważne rok w Orange na Kartę

Konto ważne rok w Orange na Kartę to promocja umożliwiająca Abonentom sieci Orange korzystającym z ofert na kartę na przedłużenie ważności swojego konta głównego na połączenia wychodzące do jednego roku.

W momencie aktywacji Promocji ważność konta głównego na połączenia wychodzące zostaje przedłużona o rok od dnia wysłania SMS-a.

Telefon komórkowy

Wyślij SMS o treści START pod numer 8002 - ważność Twojego konta wydłuży się do jednego roku od dnia wysłania SMS-a. 

Usługę można aktywować wielokrotnie - za każdym razem wydłuży ważność konta o 365 dni. Jeżeli jesteś w Orange na Kartę przez 93 lub więcej dni, każdorazowa aktywacja usługi jest bezpłatna. W przeciwnym wypadku koszt wynosi 3 zł. Aby włączyć usługę wysyłając SMS-a należy posiadać aktywne konto na połączenia wychodzące.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp