usługi dodatkowe

Konto ważne rok w Orange na Kartę

Teraz możesz wydłużyć ważność swojego konta na połączenia wychodzące do jednego roku.

Wystarczy, że wyślesz SMS o treści START pod numer 8002, a ważność Twojego konta wydłuży się do jednego roku od dnia wysłania SMS-a.

Wysłanie SMS o treści START po tym terminie wydłuża ważność konta na połączenia wychodzące o rok od dnia wysłania SMS-a.

Jeżeli jesteś w Orange na Kartę 93 lub więcej dni, każdorazowa aktywacja usługi jest bezpłatna. W przeciwnym wypadku koszt wynosi 3 zł.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp