Jak przenieść numer firmowy do Orange?

Przez internet

  • wybierz plan taryfowy, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy
  • po pozytywnej weryfikacji u dotychczasowego operatora otrzymasz SMS-em i mailowo informację o dacie przeniesienia numeru
  • przyjedzie do Ciebie kurier z umową, telefonem oraz kartą SIM

W salonie Orange

Weź ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • dokumenty firmowe (potwierdzające przyznanie firmie numeru NIP i REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pieczątkę firmy)
  • ostatnią zapłaconą fakturę od poprzedniego operatora
  • dotychczas używaną kartę SIM

W salonie:

  • podpisz umowę oraz upoważnienie dla pełnomocnika Orange, który zajmie się wszelkimi formalnościami związanymi z przeniesieniem numeru

O przeniesieniu numeru do Orange zostaniesz poinformowany w sposób, który wskazałeś w podpisywanym wniosku o przeniesienie. Kiedy umowa z poprzednim operatorem dobiegnie końca, dotychczasowa karta SIM przestanie działać.