zasady zgłaszania reklamacji w Orange

DrukujEXPORTUJ PDF

zapoznaj się z Kodeksem Dobrych Praktyk Reklamacyjnych Orange.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamacyjnych Orange

 

aby złożyć reklamację skorzystaj z jednej z poniższych możliwości

telefonicznie - zadzwoń do Biura Obsługi Klienta zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
w przypadku usług mobilnych- pod numer *100 lub 510100100 (koszt połączenia zgodny z cennikiem)
w przypadku usług stacjonarnych pod numer- 801 505 505 (koszt połączenia zgodny z cennikiem)

osobiście - udaj się do Salonu Orange

przez internet - skorzystaj z formularza dostępnego po zalogowaniu się do swojego konta w  Orange on-line

pisemnie - prześlij pismo faksem pod numer (22) 5887883 lub wyślij na adres:
Orange Polska S.A.                 
ul. Jagiellońska 34                         
96-100 Skierniewice                       

zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • numer telefonu komórkowego, stacjonarnego lub usługi internetowej, albo numer konta abonenckiego, którego dotyczy zgłoszenie
  • imię i nazwisko oraz adres właściciela numeru
  • przedmiot reklamacji z uwzglednieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,  reklamowanego okresu, odpowiednich pozycji i kwot na fakturze
  • podpis zgłaszającego reklamację oraz datę
za datę wniesienia reklamacji przyjmiemy dzień:
  • odebrania zgłoszenia telefonicznego przez doradcę Orange Biura Obsługi Klienta lub
  • otrzymania przez Orange pisma reklamacyjnego, faksu lub wiadomości e-mail lub
  • przyjęcia pisma/reklamacji ustnej przez Salon Orange.

Odpowiedź na reklamację wyślemy w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych. Bieg 30-dniowego terminu na odpowiedź rozpoczyna się od następnego dnia po wpłynięciu reklamacji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?