zgłoszenie reklamacji

zgłoszenie reklamacji

DrukujEXPORTUJ PDF

Jeśli nie jesteś zadowolony z działania usługi lub masz wątpliwości co do rozliczenia faktury skontaktuj się z nami. Twoje zgłoszenie pozwoli nam szybko zareagować i naprawić błąd tak, by nie wystąpił już w przyszłości.

jak złożyć reklamację?

przez internet - skorzystaj z formularza dostępnego po zalogowaniu się do swojego konta

telefonicznie - zadzwoń do Biura Obsługi Klienta

  • w przypadku usług mobilnych pod numer *100 lub 510100100 (koszt połączenia zgodny z cennikiem oferty, z której korzystasz)
  • w przypadku usług stacjonarnych pod numer 801 505 505 (koszt połączenia zgodny z cennikiem oferty, z której korzystasz)

osobiście - udaj się do Salonu Orange

pisemnie - prześlij pismo faksem pod numer (22) 5887883 lub wyślij na adres:
Orange Polska S.A.                 
ul. Jagiellońska 34                         
96-100 Skierniewice

zapoznaj się z Kodeksem Dobrych Praktyk Reklamacyjnych Orange.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamacyjnych Orange

co powinna zawierać reklamacja?

  • numer telefonu komórkowego, stacjonarnego lub usługi internetowej albo numer konta abonenckiego, którego dotyczy zgłoszenie
  • imię i nazwisko oraz adres właściciela numeru
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, reklamowanego okresu, odpowiednich pozycji i kwot na fakturze
  • podpis zgłaszającego reklamację oraz datę

jakie są terminy rozpatrzenia reklamacji?

Za datę wniesienia reklamacji przyjmiemy dzień:

  • odebrania zgłoszenia telefonicznego przez doradcę Orange Biura Obsługi Klienta lub
  • otrzymania przez Orange pisma reklamacyjnego, faksu lub wiadomości e-mail lub
  • przyjęcia pisma/reklamacji ustnej przez Salon Orange

Odpowiedź na reklamację wyślemy w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych. Bieg 30-dniowego terminu na odpowiedź rozpoczyna się od następnego dnia po wpłynięciu reklamacji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp