Blokada połączeń anonimowych

DrukujEXPORTUJ PDF

Blokada Połączeń Anonimowych (BPA) to usługa blokująca połączenia przychodzące, które pochodzą z numerów zastrzeżonych.

W przypadku, gdy ktoś dzwoni do Ciebie z numeru zastrzeżonego, usłyszy następujący komunikat:

Osoba, do której dzwonisz nie akceptuje połączeń z numeru zastrzeżonego. Wyłącz blokadę numeru i spróbuj ponownie lub skontaktuj się z nią przy pomocy SMSa.

Komunikat ten jest bezpłatny. Po jego odtworzeniu następi rozłączenie. Użytkownik usługi BPA nie jest powiadamiany o takich próbach połączeń.
 
W przypadku, gdy użytkownik BPA ma jednocześnie aktywną usługę Orange Poczta Głosowa, po odegraniu komunikatu osobie dzwoniącej nastąpi przekierowanie połączenia przychodzącego na pocztę głosową Użytkownika BPA, by ta obsłużyła połączenie dalej.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp