przenoszenie danych z aktualnie posiadanego iPhone na nowy iPhone

DrukujEXPORTUJ PDF

Jeśli zakupiłeś nowy telefon iPhone u tego samego operatora możesz łatwo przenieść do niego kontakty oraz pozostałe dane z innego telefonu iPhone, z którego do tej pory korzystałeś.

Jak przenieść informacje z bieżącego telefonu iPhone na nowy telefon iPhone.

Aby wszyskie informacje były dostępne na Twoim nowym telefonie konieczne będzie utworzenie kopii zapasowej poprzedniego iPhone i odtworzenia jej na nowo zakupionym telefonie iPhone. Dzięki temu będą na nim dostępne zapisane wiadomości SMS, konta poczty e-mail, zdjęcia, notatki i inne ustawienia osobiste.

Krok 1

Upewnij się, że na Twoim komputerze są zainstalowane najnowsze wersje programu iTunes i systemu iPhone OS. Jeśli nie pobierz najnowszą wersję programu iTunes i pamiętaj, aby po pobraniu zainstalować ją.

Krok 2

Połącz bieżący telefon iPhone z programem iTunes na Twoim komputerze i przeprowadź synchronizację. Upewnij się, że została utworzona kopia zapasowa oryginalnego telefonu iPhone.

Krok 3

Połącz nowy telefon iPhone z programem iTunes (na tym samym komputerze, na którym została utworzona kopia zapasowa bieżącego telefonu iPhone).
W programie iTunes zostanie wyświetlone pytanie, czy ma zostać odtworzona kopia zapasowa, czy też nowy iPhone ma zostać skonfigurowany jako nowy telefon. Po wyświetleniu komunikatu wybierz opcję kopia zapasowa bieżącego telefonu iPhone.
Jeśli po podłączeniu nowego telefonu iPhone, program iTunes nie wyświetli monitu z informacją o wybraniu kopii zapasowej w celu odtworzenia, należy za pomocą programu iTunes odtworzyć system operacyjny iPhone OS na nowym telefonie iPhone , a następnie ponownie spróbować wykonać ten krok.

Uwaga podczas odtwarzania starej kopii zapasowej na nowy telefon iPhone pasek postępu w programie iTunes może się zatrzymać. W takim przypadku konieczne będzie zaczekanie nieco dłużej na zakończenie aktualizacji.

Krok 4

Kiedy program iTunes zakończy odtwarzanie wybranej kopii zapasowej na nowy telefon iPhone, telefon zostanie ponownie uruchomiony.
W momencie, gdy nowy telefon iPhone ponownie pojawi się w oknie programu iTunes, wybierz go a następnie kliknij karty (Muzyka, Zdjęcia itd.) i zweryfikuj lub zmień elementy, które mają zostać zsynchronizowane.
Po weryfikacji kliknij przycisk Zastosuj, aby zsynchronizować nowy telefon iPhone z programem iTunes.

Krok 5

Upewnij się, że zapisane wiadomości SMS, konta poczty e-mail oraz hasła, zdjęcia, notatki i inne ustawienia osobiste są dostępne na nowym telefonie iPhone. Będzie konieczne ponowne wprowadzenie haseł kont poczty e-mail i poczty głosowej.

Uwaga jeśli zapisane wiadomości SMS, konta poczty e-mail, zdjęcia, notatki lub inne ustawienia osobiste nie są dostępne na nowym telefonie iPhone, może to oznaczać niepowodzenie odtwarzania kopii zapasowej. W takim przypadku upewnij się, że poprawnie utworzono kopię zapasową bieżącego telefonu iPhone (zobacz krok 2), za pomocą programu iTunes odtwórz system operacyjny iPhone OS na nowym telefonie iPhone, a następnie kontynuuj wykonywanie tej procedury od kroku 3.