Odp: ubezpieczenie zdrowotne (09.09.2011, 14:03)

zrezygnować z ubezpieczenia możesz w dowolnym momencie:

telefonicznie - na Infolinii MetLife pod numerem (022) 558 00 44,
pisemnie - oświadczenie dotyczące rezygnacji należy przesłać na adres: MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.
Ubezpieczenie wyłączane jest z najbliższym okresem rozliczeniowym następującym po złożeniu rezygnacji.
Jeśli rezygnujesz z ubezpieczenia w terminie 30 dni od momentu przystąpienia do ubezpieczenia (odstąpienie od ubezpieczenia), wówczas zwracana jest składka ubezpieczeniowa.
Jeśli rezygnacja z ubezpieczenia następuje po 30 dniach od przystąpienia do ubezpieczenia, składka nie jest zwracana. 

odpowiedź została zgłoszona do moderacji