Zostań naszym Partnerem Biznesowym

  • Nazwa firmy

   • Pozostało 50 znaków

  • NIP

   • Pozostało 10 znaków

  • Profil działalności

   • Pozostało 50 znaków

  • Zasięg działalności (na jakim obszarze Polski działa firma)

   • Pozostało 50 znaków

  • Telefon kontaktowy

  • Adres e-mail

   • Pozostało 50 znaków

 • * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, danych podanych przeze mnie w powyższym formularzu, a dotyczących mojego numeru telefonu, adresu e-mail, a także numeru NIP mojej firmy, w celach marketingowych. Administratorem danych jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia szczegółowych informacji o usłudze. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
Powrót