Polecony - nagrodzony

  • Imię osoby polecającej

   • Pozostało 50 znaków

  • Nazwisko osoby polecającej

   • Pozostało 50 znaków

  • Telefon kontaktowy osoby polecającej

  • Adres osoby polecającej

   • Pozostało 50 znaków

  • Imię osoby zamawiającej

   • Pozostało 50 znaków

  • Nazwisko osoby zamawiającej

   • Pozostało 50 znaków

  • Telefon kontaktowy osoby zamawiającej

  • Adres osoby zamawiającej

   • Pozostało 50 znaków

  • Zamówienie usługi przez:

  • Zgoda

Więcej na stronie promocji oraz w regulaminie

 

Administratorami danych podanych w niniejszym formularzu jest Orange Polska S.A. siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 160. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do nawiązywania kontaktów marketingowych celem przedstawienia oferty usług, w szczególności usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez wyżej wymienioną spółkę i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu danych, prawo do ich poprawiania, jak też zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych podanych w formularzu w wyżej wskazanych celach.

Powrót