*

Poznaj najlepszą ofertę dla Firm

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje
się z Tobą jak najszybciej.

Administratorami danych podanych w niniejszym formularzu jest Orange Polska S.A. siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 160. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do nawiązywania kontaktów marketingowych celem przedstawienia oferty usług, w szczególności usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez wyżej wymienioną spółkę i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu danych, prawo do ich poprawiania, jak też zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych podanych w formularzu w wyżej wskazanych celach.

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą jak najszybciej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orange Polska S.A. danych podmiotu, który reprezentuję, podanych w niniejszym formularzu na potrzeby kontaktów marketingowych celem przedstawienia oferty usług, w szczególności usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez wyżej wymienioną spółkę.