Kodeks Postępowania Dostawców

Chcemy współpracować z partnerami, którzy podzielają nasze zasady etyki biznesowej, zobowiązań społecznych i środowiskowych.
Kodeks opisuje, jakimi wartościami kierujemy się w Orange.

- Kodeks Postępowania Dostawców Orange Polska S.A. - dotyczy umów zawartych od 30.03.2023 r.

- Kodeks Postępowania Dostawców Orange Polska S.A. - dotyczy umów zawartych do 29.03.2023 r.

Polityka Praw Człowieka

Polityka Praw człowieka jest wyrazem zobowiązania Orange Polska do poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, unikania naruszania tych praw oraz przeciwdziałania i minimalizowania negatywnych skutków, jeśli do takiego naruszenia dojdzie.

Minimalizujemy wpływ na środowisko

Minimalizujemy wpływ na środowisko

W Orange przykładamy dużą wagę do takiej transformacji naszego biznesu, aby był on bardziej zrównoważony. W ostatnich latach wykonaliśmy jako firma ogromną pracę, aby przestawiać swoje działania na takie właśnie tory. Osiągnęliśmy już dziś nasz średniookresowy cel redukcji emisji własnych (Zakres 1 i 2) gazów cieplarnianych, ale przed nami kolejne wyzwanie. Przed nami kolejne ambitne wyzwanie, bo aby stać się firmą zeroemisyjną do 2040 roku potrzebujemy zredukować emisje pośrednie - Zakres 3 - i włączyć w ten proces naszych klientów i właśnie Was, naszych kontrahentów.

Szkolenie #OrangeGoesGreen

Zapraszamy do realizacji szkolenia #OrangeGoesGreen, w którym każdy z nas może sprawdzić i uzupełnić swoją wiedzę na temat globalnego kryzysu klimatycznego. Dowiesz się z niego, co go powoduje oraz co musimy zrobić, aby go zmniejszyć. Zarówno razem, jako firmy, jak i indywidualnie, jako obywatele i konsumenci.

Program zawiera 5 modułów:

1. Globalna zmiana klimatu
Otwórz
2. Sektor cyfrowy a klimat
Otwórz
3. Działania Orange wobec klimatu
Otwórz
4. A ja? Indywidualny wpływ na klimat
Otwórz
5. Dla ciekawych i ciekawskich
Otwórz

Ocena EcoVadis

Ocena EcoVadis

Zapraszamy naszych dostawców ofert należących do kategorii ryzykownych do przeprowadzenia oceny systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem firmy przez EcoVadis, międzynarodową organizację ratingową.  

Ocena uwzględnia cztery obszary:
- Środowiskowy: odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna;
- Społeczny: szkolenia, dyskryminacja, nękanie, różnorodność, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny;
- Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami;
- Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi I środowiskowymi dostawcy

Każda firma dostaje indywidualną ankietę w zależności od kraju, branży, jej wielkości firmy, liczby pracowników itd. Na podstawie dostarczonych przez dostawcę dowodów, zgodnie ze specyfiką danego kraju EcoVadis wystawia firmie ocenę w skali 0-100 punktów.

15 listopada 2023 r.

Forum dla Dostawców

Za nami pierwsze Forum dla Dostawców Orange Polska. Opowiedzieliśmy, dlaczego mierzymy emisje CO2 i jak nimi zarządzamy, co to jest zakres 3 wg standardu GHG Protocol i jak powstaje w całym łańcuchu wartości firmy, a  także czym jest ocena EcoVadis i dlaczego będziemy w Orange ją uwzględniać w naszych relacjach biznesowych. Zapraszamy do obejrzenia nagrania oraz zapoznania się z sesją Q&A (sesja pytań i odpowiedzi).