FTTH

Światłowód doprowadzony do lokalu klienta

Opis

FTTH (ang. fiber to the home) to technologia dostępu do Internetu za pomocą światłowodu doprowadzonego do lokalu klienta.

 • Światłowód to przezroczyste włókno (wykonane z tworzyw sztucznych), w którym odbywa się przesyłanie danych za pomocną światła

 • FTTH to jedna z najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych, wyróżniająca się wysoką niezawodnością i odpornością na zakłócenia, dająca możliwość dostarczania bardzo dużych prędkości danych

 • Podniesienie standardu i prestiżu inwestycji deweloperskich (dedykowane łącze światłowodowe zamiast współdzielonego łącza kablowego)

 • Najnowocześniejsza na świecie technologia zapewniająca stabilność łącza na rynku, nielimitowany Internet

 • Komfort korzystania z multimediów

 • Odporność na warunku atmosferyczne i zaniki prądu

Współpraca z deweloperami

Kim jest deweloper?

Pod pojęciem "developera" rozumiemy podmiot inwestujący w budowę nowych budynków mieszkalnych i biurowych, w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

Współpraca i obsługa przedinwestycyjna

 • Jeden punkt styku pomiędzy Orange a inwestorem poprzez dedykowanych do obsługi rynku deweloperskiego przedstawicieli Orange

  • • ogólnopolski zasięg współpracy

  • • doświadczona kadra - opiekun przydzielony do dewelopera, inwestycji

 • Dopasowanie technologii i opracowywanie planów inwestycyjnych przy uwzględnieniu specyfiki dewelopera i inwestycji

  • • opracowanie koncepcji budowy infrastruktury teletechnicznej, dokumentacji inwestycyjnej i wniosków inwestycyjnych na podstawie projektu dewelopera

  • • pomoc w likwidacji kolizji teletechnicznych

  • • współpraca na etapie projektowania inwestycji

  • • szerokie możliwości współpracy w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnej w budynku

  • • zabezpieczenie zasięgu sieci komórkowej w budynku

 • Gwarancja współpracy poprzez zawieranie umów i porozumień

Współpraca i obsługa w trakcie trwania inwestycji

 • Dostosowanie ofert inwestycyjno - usługowych do potrzeb dewelopera:

  • • podłączenie budynku do sieci lub infrastruktury wewnątrzbudynkowej, z możliwością wybudowania światłowodu do lokali mieszkalnych - negocjacje indywidualne

  • • zapewnienie potrzeb usługowych podczas realizacji inwestycji

  • • kompleksowa oferta usługowa - dostępność Internetu w technologii FTTH

  • • ułatwienia dla Klienta - możliwość złożenia zamówienia na usługi w biurze sprzedaży mieszkań

 • Wsparcie dewelopera na etapie realizacji inwestycji - jeden punkt styku

 • Monitoring realizacji inwestycji, podejmowanie działań zapobiegawczych w przypadku zagrożeń zakładanych terminów realizacji

 • Rękojmia - Orange to stabilny partner, gwarantujący współpracę i utrzymanie infrastruktury długofalowo

Współpraca i obsługa w trakcie trwania inwestycji

Partnerstwo w działaniach marketingowych - wspólne akcje

 • • prezentacja usług i korzyści z dostępnej technologii dla Klientów dewelopera - mieszkanie pokazowe, biura sprzedaży

 • • umieszczenia materiałów reklamowych: bannerów, tablic wielkoformatowych, ulotek, tabliczek, plakatów w windach, przestrzeni na terenie budynków

 • • działania marketingowo - sprzedażowe na terenie inwestycji mieszkaniowych - dni otwarte dla kupujących mieszkania, materiały BTL

 • • informacje na materiałach prezentujących nieruchomości (foldery, reklamy prasowe, reklamy internetowe)

Standard techniczny

Dom

Bazując na doświadczeniu ekspertów Orange, przygotowaliśmy standard techniczny planowania i budowy sieci światłowodowej w nowobudowanych inwestycjach, uwzględniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065), z późn. zm.).

Standard znacząco ułatwi zaplanowanie infrastruktury światłowodowej w Waszych inwestycjach zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. Więcej szczegółów znajduje się w Rekomendacji dla Deweloperów.

Zgłoś inwestycję
Dom

Kontakt

Mapa

Piotr Krenc

Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń,

501 001 762

Wiktor Lisowski

Gdańsk, Gdynia, Elbląg

506 229 799

Grzegorz Patoleta

Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk

510 051 029

Piotr Krenc

Konin, Poznań

501 001 762

Stanisława Wojnarowicz

Wrocław, Zielona Góra, Jelenia Góra

519 126 788

Andrzej Starzec

Wrocław, Legnica, Ostrów Wielkopolski

789 050 294

Bartosz Chwałek

Wrocław, Poznań, Kalisz

501 001 127

Łukasz Adamus

Szczecin, Koszalin, Gorzów Wielkopolski, Poznań

519 123 703

Jakub Józefiak

Kraków, Zakopane, Nowy Sącz, Myślenice

509 246 591

Joanna Janowska

Warszawa i okolice

501 200 102

Agnieszka Hanc

Warszawa i okolice

501 000 532

Magdalena Kuczyńska

Białystok, Suwałki, Lublin, Ełk

504 259 204

Andrzej Bilski

Warszawa i okolice

501 381 938

Laurencjusz Zarzyka

Warszawa i okolice

509 140 154

Marek Gajewski

Łódź, Piotrków Trybunalski, Kielce, Radom

502 438 296

Anita Chrostek

Katowice, Opole, Częstochowa

519 123 608

Mapa