Integrated
Computing
(IaaS)

Kompleksowy pakiet udostępniania
i zarządzania infrastrukturą IT zrealizowany
w modelu chmury obliczeniowej
(cloud computing).

Zamów

Kolokacja

Usługa polega na udostępnianiu specjalnie
przygotowanego miejsca, w którym można
umieścić własną infrastrukturę IT.

Usługi
integratorskie

właściwe połączenie
elementów infrastruktury.

Usługi
integratorskie

właściwe połączenie elementów infrastruktury.

Ujednolicona
komunikacja UCaaS

właściwe połączenie
elementów infrastruktury.

Ujednolicona komunikacja UCaaS

właściwe połączenie elementów infrastruktury.

Integrated Computing

Kolokacja

Usługi integratorskie

Ujednolicona komunikacja UCaaS

Integrated
Computing
(IaaS)

Kompleksowy pakiet udostępniania
i zarządzania infrastrukturą IT zrealizowany
w modelu chmury obliczeniowej
(cloud computing).

Zamów

Kolokacja

Usługa polega na udostępnianiu specjalnie
przygotowanego miejsca, w którym można
umieścić własną infrastrukturę IT.

Usługi
integratorskie

właściwe połączenie
elementów infrastruktury.

Usługi
integratorskie

właściwe połączenie elementów infrastruktury.

Ujednolicona
komunikacja UCaaS

właściwe połączenie
elementów infrastruktury.

Ujednolicona komunikacja UCaaS

właściwe połączenie elementów infrastruktury.