Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

DrukujEXPORTUJ PDF

Sprzedawca jest podmiotem zajmującym się sprzedażą energii elektrycznej do Odbiorców. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie do systemu energetycznego takiej ilości energii, jaką zakupili jego odbiorcy.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?