Aby korzystać z Ekstra Strefy Firmowej aktywujesz obszar, w którym aktywny jest Twój numer stacjonarny. Strefa ta nazywa się Twoją Strefą Firmową.

Aktywny jest w niej zarówno numer stacjonarny, jak i komórkowy. Poza strefą połączenia na wszystkie numery są wykonywane poprzez numer komórkowy. W taki sposób wybierany jest najtańszy sposób połączenia.

Jeżeli posiadasz już numer stacjonarny u innego operatora możesz go zachować i przenieść do usługi Ekstra Strefa Firmowa.

W ofercie dostępne są dwa warianty usługi:

Ekstra Strefa Firmowa - opcja bez umowy lojalnościowej:

  • możliwość wybrania pakietu minut lub z pakietem 150 minut na krajowe połączenia stacjonarne
  • bezpłatna aktywacja
  • miesięczna opłata abonamentowa – od 5 do 15 zł + VAT

Ekstra Strefa Firmowa – opcja z umową lojalnościową:

  • umowy na 6, 12 lub 24 miesiące
  • z pakietem 150 minut na krajowe połączenia stacjonarne
  • bezpłatna aktywacja
  • miesięczna opłata abonamentowa – juz od 1 zł + VAT

Dzięki możliwości posiadania dwóch numerów na jednej karcie SIM możesz mieć aktywne dwa numery jednocześnie.

W wyznaczonej strefie będziesz mógł korzystać z numeru stacjonarnego i komórkowego. Połączenia wychodzące na numery stacjonarne są realizowane z numeru stacjonarnego, na komórkowe z numeru komórkowego. Poza strefą połączenia można wykonywać z numeru komórkowego. Połączenia przychodzące na numer stacjonarny będą przekierowane.

Do wyboru masz 3 rodzaje przekierowań:

  • przekierowanie nieobecny – pojawia się sygnał oczekujący na połączenie: „nikt nie odbiera”
  • przekierowanie z telefonu stacjonarnego na numer komórkowy, znajdujący się na tej samej karcie SIM
  • przekierowanie na pocztę głosową – po sygnale można nagrać wiadomość

 

opłaty dla usługi aktywowanej na czas określonyZestaw
Ekstra Strefa Firmowa 6
Zestaw
Ekstra Strefa Firmowa 12
Zestaw
Ekstra Strefa Firmowa 24
opłata aktywacyjnabezpłatniebezpłatniebezpłatnie
abonament miesięczny1 zł (1,23 zł z VAT) przez pierwszy miesiąc 15 zł (18,45 zł z VAT) przez kolejne miesiące1 zł (1,23 zł z VAT) przez pierwsze dwa miesiące 15 zł (18,45 zł z VAT) przez kolejne miesiące1 zł (1,23 zł z VAT) przez pierwsze cztery miesiące 15 zł (18,45 zł z VAT) przez kolejne miesiące
liczba minut do wykorzystania na połączenia stacjonarne w ramach Twojej Strefy Firmowej150 minut150 minut150 minut

 

opłaty dla usługi aktywowanej na czas nieokreślonyopcja podstawowaopcja minutowa
opłata aktywacyjnabezpłatniebezpłatnie
abonament miesięczny5 zł (6,15 zł z VAT)15 zł (18,45 zł z VAT)
liczba minut do wykorzystania na połączenia stacjonarne wyłączenie w Twojej Strefie Firmowejbrak150 min
stawka za połączenia w ramach usługi na krajowe numery stacjonarne w ramach Twojej Strefy Firmowej0,12 zł (0,15 zł z VAT)0,10 zł (0,12 zł z VAT)
opłaty za pozostałe połączeniazgodnie z posiadanym planem taryfowymzgodnie z posiadanym planem taryfowym
stawka za minutę połączenia przekierowanego z numeru stacjonarnego na komórkowy w ramach usługi0,12 zł (0,15 zł z VAT)0,10 zł (0,12 zł z VAT)
opłata za zmianę strefy stacjonarnej5 zł (6,15 zł z VAT)5 zł (6,15 zł z VAT)
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?