dane firmowe Orange

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

KRS

Orange Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681

REGON

012100784

NIP

526-02-50-995

kapitał zakładowy

Orange Polska S.A z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych