W Orange stosujemy najlepsze międzynarodowe standardy zarządzania. Zadowolenie klientów, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo otoczenia, są głównymi kryteriami jakie stosujemy w naszych politykach, procedurach, dokumentach i standardach obsługi.

Spełnienie międzynarodowych norm potwierdzają certyfikaty ISO, wydane przez niezależne jednostki certyfikacyjne. System zarządzania w Orange posiada pięć certyfikatów zgodności z międzynarodowymi standardami ISO.

Certyfikaty ISO 9001, 22301, 27001 i 14001 zostały wydane przez British Standards Institution. BSI to najstarsza organizacja na świecie zajmująca się tworzeniem międzynarodowych norm i nadzorem nad ich stosowaniem.

Certyfikat dla naszego laboratorium wzorcującego ISO 17025 został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Ważność certyfikatów ISO oraz stopień przygotowania do spełniania wymagań międzynarodowych standardów są regularnie audytowane wewnątrz naszej firmy oraz poprzez zewnętrzne cykliczne audyty, przeprowadzane przez uprawnione jednostki ISO.

Pierwszy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, dotyczący działalności na rynku mobile, otrzymaliśmy już w 1999 roku. Byliśmy wówczas pierwszym operatorem sieci mobilnej w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, który wymagania czterech standardów ISO 9001, 22301, 27001 i 14001 potraktował w sposób zintegrowany, co oznacza stosowanie w Orange jednolitego nadzoru nad dokumentacją, wspólnej mapy procesów oraz jednolitego sposobu monitorowania zgodności naszego systemu zarządzania z wymaganiami norm.

Wymaganiami międzynarodowych norm zarządzania obejmujemy większą część działalności na rynku telekomunikacyjnym oraz przeważającą część procesów wspomagających. Tak szeroki zakres certyfikacji wyróżnia nas spośród operatorów sieci komórkowej w Polsce oraz spośród innych firm Orange na świecie.

certyfikat ISO 14001
certyfikat ISO 9001
certyfikat ISO 27001
certyfikat ISO 17025
certyfikat ISO 22310