Zaloguj się
"Informujemy

Prezes UOKiK w dniu 31 sierpnia 2023 r. wydał decyzję nr DOZIK 8/2023 w sprawie stosowania praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów w zakresie:

 • 1) naliczania opłat klientom indywidualnym za połączenia z infolinią:
  • Orange *100 lub 510 100 100 oraz
  • nju mobile *610 lub 690 610 610
 • 2) naliczania opłat za usługę diagnozy uszkodzenia usług stacjonarnych

Poniżej dowiedzą się Państwo więcej o części naszego zobowiązania dotyczącego zwrotu opłat za połączenia z infoliniami. O możliwości, sposobie i terminie zwrotu opłat za usługę diagnozy poinformujemy na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

Co zrobimy

Jeśli jesteście lub byliście Państwo klientem - a jednocześnie konsumentem, zwrócimy poniesione koszty.

Jakie zwroty opłat uznaliśmy
Komu zwrócimy koszty
 • Zwrócimy Państwu równowartość opłat, które naliczyliśmy za połączenia z infoliniami. Zwrot otrzymacie Państwo na swoje konto bankowe albo
 • Przyznamy Państwu jednorazowo dodatkowy pakiet danych (bez podwyższania ceny oferty). Włączymy go na numerze, który łączył się z infolinią Orange lub NJU mobile.
Opłaty zwrócimy klientom - konsumentom, którzy spełnią łącznie warunki:
 • dzwonili na infolinię Orange lub nju mobile między 12 marca 2022 r. a 12 marca 2023 r., zawarli lub zmienili jej warunki po 25 grudnia 2014 r.,
 • w chwili kontaktu z naszą infolinią korzystali z oferty z nielimitowanymi połączeniami na numery komórkowe albo z oferty z pakietem podstawowym lub dodatkowymi usługami, dającymi nielimitowane połączenia na numery komórkowe,
 • nie mieli pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej opłat za połączenia z infoliniami,
 • w dniach od 10 października 2023 r. do 10 stycznia 2024 r., wypełnią formularz z wnioskiem o zwrot opłat lub przyznanie pakietu danych.
Jakie działania są po Państwa stronie
Jeśli nie jesteście Państwo już Klientami Orange
Jeśli jesteście Państwo Klientami Orange
 • Otrzymacie Państwo od nas pismo z informacjami potrzebnymi do złożenia wniosku.
 • Aby otrzymać zwrot opłat na konto bankowe, wypełnijcie Państwo dedykowany formularz dostępny na naszej stronie
 • Link do formularza będzie aktywny w dniach od 10 października 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.
 • Po 10 stycznia 2024 r. nie będziemy zwracać opłat na rachunek bankowy.
 • Aby otrzymać zwrot opłat na konto bankowe lub jednorazowy pakiet danych wypełnijcie Państwo dedykowany formularz dostępny na naszej stronie
 • Jeśli nie skorzystacie Państwo z tych możliwości wówczas zwrócimy opłaty poprzez pomniejszenie wartości do zapłaty za usługi z których korzystacie (w ofertach postpaid) lub doładowanie konta (w ofertach prepaid)
 • Link do formularza będzie aktywny w dniach od 10 października 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.
 • Po 10 stycznia 2024 r. nie będziemy zwracać opłat na rachunek bankowy.
Gdzie znajdą Państwo dodatkowe informacje

Szczegóły zobowiązania Orange oraz korzyści dedykowane konsumentom wynikają z decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK 8/2023. Pełna treść decyzji jest dostępna na stronie www.uokik.gov.pl.”