Wybór pakietu Canal+ Select spowoduje anulowanie wyboru pakietu Canal+ Prestige

Zaznaczenie pakietu Select anuluje wcześniej wybrany pakiet Prestige (i odwrotnie). Mistrzowska Piłka w pakiecie Prestige jest zaznaczana automatycznie a w pakiecie Select możesz ją zaznaczyć/odznaczyć samodzielnie.

Rezygnacja z pakietu Mistrzowska Piłka spowoduje zmianę wyboru z Canal+ Prestige na Canal+ Select

Wybierz pakiet

Aby wybrać pakiet Mistrzowska Piłka konieczne jest zaznaczenie jednego z poniższych pakietów: