Orange Innovation Poland

Obserwujemy zmieniający się świat. Wyznaczamy trendy nowych technologii

Kim jesteśmy

Orange Innovation Poland jest częścią międzynarodowej sieci jednostek badawczo-rozwojowych i laboratoriów Orange.

Specjalizujemy się w wielu obszarach technologicznych, tworzymy innowacyjne produkty i usługi oferowane przez Orange.

Innovation Orange countries

 • China
 • Egypt
 • India
 • Poland
 • Romania
 • Tunisia

Jak pracujemy

Jesteśmy ciekawi zmieniającego się świata. Budujemy relacje, wymieniamy poglądy i bawimy się.

Skupiamy się na potrzebach i odczuciach użytkowników.

Stawiamy na wysoką jakość rozwiązań i optymalizację czasu dostarczania ich na rynek.

Zobacz wideo

Na co stawiamy

 • Rozwój
 • Otwartość
 • Odwaga
 • Słuchanie
 • Zwinność
 • Szacunek
 • Pozytywne nastawienie
 • Solidarność

TV Integration, Validation and Development

Dostarczanie usług TV na platformie telewizyjnej nowej generacji, budowa interfejsu użytkownika oraz walidacja E2E usług TV.

Cloud Telephony and Collaboration platforms

Dostarczanie funkcji telefonicznych z chmury oraz narzędzi do współpracy online ukierunkowanych na potrzeby dużych firm.

API Proxification & Mediation Infrastructure

Dostęp do zasobów Orange poprzez APIs (application programming interface), zarządzanych przez Orange Innovation IT and Services.

Sensitive Home, context, emotions

Usługi wrażliwego i inteligentnego domu (Sensitive Home) dla użytkownika w jego codziennym „cyfrowym” życiu osobistym, wykorzystującym elementy łączące psychologię, emocje i wrażliwość człowieka oraz narzędzia data science do humanizacji usług opartych o sztuczną inteligencji (AI), z uwzględnieniem ochrony prywatność użytkownika.

Human Machine Interaction

Upraszczanie interakcji pomiędzy maszyną a człowiekiem w nawiązaniu do idei Sensitive Home poprzez techniki analizy obrazu, przetwarzanie języka naturalnego oraz pozyskiwanie wiedzy z kontentu użytkownika.

Natural Language Processing

Automatyzacja analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer oraz przekształcanie języka naturalnego na symbole odczytywane przez komputer dzięki połączeniu sztucznej inteligencji i językoznawstwa.

Network Virtualization

Automatyzacja i robotyzacja funkcji krytycznych dla telekomunikacji w zakresie wirtualnej infrastruktury programowalnej (ang. software infrastructure) ze szczególnym uwzględnieniem kierunku orkiestracji usług i serwisów sieciowych od końca do końca (ang. end-to-end service network orchestration).

UX & Design Thinking

Rozpoczynając od eksploracji potrzeb użytkownika (Design Thinking), projektujemy interakcje człowieka z jego technicznym otoczeniem wzbogacając doświadczenie użytkownika metodami sztucznej inteligencji, tworzymy i testujemy prototypy, by następnie zaimplementować rozwiązanie w metodologiach zwinnych.

Cybersecurity & Edge Computing for Vertical Industries

Wsparcie cyfrowej transformacji klientów Orange w obszarach IoT, cyberbezpieczeństwa i 5G network slicing'u.

IN & Open Service Gateway

Wsparcie eksperckie (Skills Centre) dla krajów Orange w obszarze Online Charging Systems, platform i usług dodanych IN i Open Service Gateway.

Orange Innovation IT and Services

Naszą misją jest dostarczanie wartości IT w Grupie Orange S.A. poprzez strategię i zarządzanie innowacjami dostarczanymi przez zespoły badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie rozwiązań które wygenerują wartość biznesową dla Grupy Orange. Nasz cel to budowa kompetentnych zespołów do realizacji wyzwań i budowę kultury software'owej w Grupie Orange.

Domena Projekt Opis
HOME TV Współtworzymy User Interface STB, współtworzymy platformę telewizyjną nowej generacji oraz jesteśmy leaderem walidacji E2E usług TV.
Communication, Commerce and Mobile Banking OSG Skill Centre Rozwiązanie OSG to kluczowy komponent strategii IN w Grupie, której celem jest konsolidacja IN (Intelligent Network), VAS (Value Added Services) oraz funkcjonalności Prepaid (call control), jak również zapewnienie ewolucji w obszarze IN dla regionu MEA oraz Europe. OSG bazuje na otwartym standardzie JAIN SLEE. Zawiera otwarte środowisko do tworzenia i wykonywania logiki usług, service broker oraz diameter mediation. Pozwala na redukcje kosztów dla usług (CAPEX/OPEX) jako że np. wspomniane usługi mogą być dostarczone nie tylko przez dostawce platformy ale również przez firmy trzecie jak również przez Orange (in-house development). OSG jest wdrożone w Orange Egypt, Jordan, Belgium, Guinea Conakry, Cameroon, Reunion, Caraibe
Architecture, Enablers and Security API Factory API Expo - dajemy developerom z wewnątrz i zewnątrz naszej firmy dostęp do zasobów poprzez APIs (application programming interface), zarządzanych przez Orange Innovation IT and Services.
Business Communication for Enterprises Francuskie małe i średnie firmy używają funkcji telefonicznych z chmury i architektury, którą tworzymy. Dostarczamy również kompetencje w obszarze narzędzi do współpracy online ukierunkowane na potrzeby klientów Orange Business Services

Orange Innovation Research

Działalność badawcza (research) i prace rozwojowe (development), w skrócie B+R, obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Domena Projekt Opis
Digital Personal Life Digital Me Usługi dedykowane dla sensytywnego domu, który jest wzbogacona wersja inteligentnego domu, realizowane na platformie Home’in . Nie tylko skupiamy się na danych z czujników i sensorów, umożliwiających automatyzację i upraszczających codzienne życie, ale także dostosowujemy usługi do natury, osobowości i emocji domowników dbając przy tym o ich prywatność. Opracowany w ramach projektu moduł Mood Catcher, zgodnie z założeniami Home’In, odpowiada za wyznaczenie osobowości użytkownika w oparciu o dane statystyczne z użycia jego telefonu, w modelu Privacy first, gdzie ochrona prywatności jest elementem nadrzędnym.
Digital Personal Life Home Cloud Home Cloud - urządzenie ułatwiające zarządzanie zdjęciami i ich porządkowanie. Dzięki niemu zyskujemy łatwy dostęp do cyfrowych treści w naszym domu, zachowując pełną kontrolę nad tym gdzie i w jaki sposób nasze zdjęcia i dokumenty są przechowywane i przetwarzane. Technologie semantyczne i multimedialne oparte na najnowszych osiągnięciach sztucznej Inteligencji pomagają użytkownikowi w tagowaniu, klasyfikowaniu i przeszukiwaniu jego zawartości.
Software Infrastructure Cogito „5G Open Source Network” prototyp w pełni funkcjonalnej sieci 5G stworzony w oparciu o środowisko otwartego oprogramowania (ang. open-source). Prototyp zawiera elementy sieci wirtualnej stworzonej i zarządzanej w środowisku chmurowym za pomocą dedykowanej platformy Open Network Automation Platform (ONAP), która jest rozwijana w Orange Innovation Poland. Unikalność całego rozwiązania polega na tym, ze wszystkie elementy sieci stworzone zostały w ramach licencji open-source, co znaczy to, że sieć ta została zbudowana przy użyciu bezpłatnego oprogramowania dostępnego dla każdego.
Trust and Security Trust and Security Investigation on security at the network edge in 4G/5G architectures (Multi-Access Edge Computing and Edge Clouds) – towards safe E2E hosting for Verticals and Liability Chain between different parties. Building of MEC experimental environment (on the basis of Open Air Interface) for security experimentation purposes mainly. Study on the safety of MEC infrastructure (recommendations of network operator), risk analysis for MEC applications with special focus on IoT and study on the security concept increasing the safety of MEC applications which can create a real added value.
Data and Knowledge Immersive Communication System komunikacji audio-video przeznaczony dla użytkowników domowych oraz użytkowników typu SOHO zapewniający wysoką jakość obrazu i dźwięku bez konieczności stosowania dedykowanych producenckich rozwiązań wideokonferencyjnych. Do transmisji system wykorzystuje dostępną za pośrednictwem przeglądarek internetowych technologię WebRTC. Obraz rejestrowany jest przy użyciu szerokokątnych kamer o dużych rozdzielczościach ,a dźwięk z wykorzystaniem mikrofonów sferycznych. Unikatowym elementem systemu jest inteligentne kadrowanie obrazu na podstawie detekcji pozycji osoby mówiącej realizowanej w oparciu o analizę dźwięku rejestrowanego przez mikrofon sferyczny.
Internet of Things Feedchain Projekt przedstawia koncepcję usługi Feedchain, która proponuje odmienne podejście do dawania informacji zwrotnej, nie tylko firmom, ale przede wszystkim produktom i usługom i ich częściom składowym. Przedstawiona koncepcja stosowana może być w różnych branżach, w szczególności telekomunikacyjnej, a zwłaszcza tam, gdzie o zadowoleniu klienta decydują złożone łańcuchy dostaw. Informacja zwrotna ma być dawana na podstawie łatwo wybieranych przez dającego pytań, a następnie odpowiedzi na te pytania automatycznie trafiają do właściwych ludzi odpowiedzialnych za dany obszar poddawany ocenie bez angażowania pośredników. W rezultacie odpowiednie osoby uczestniczące w łańcuchu dostaw wiedzą, co warto poprawić i mogą w sposób ciągły udoskonalać swoje działania, a firmy mogą na bazie zebranych danych ilościowych podejmować racjonalne decyzje biznesowe w oparciu o istotne statystycznie wnioski. Feedchain to jednak nie tylko przetwarzanie informacji zwrotnej, to także podejście do wspomagania decyzji zakupowych klientów na bazie zgromadzonych od tego klienta informacji zwrotnych oraz behawioralnych. Całość wspomagana jest rozwiązaniami data mining. Zastosowanie tego samego podejścia w mediach społecznościowych mogłoby zwiększyć merytoryczność dyskusji w Internecie.

Group in Country

GiC (Group in Country) jest programem, którego celem jest uzyskanie synergii poprzez wykorzystanie potencjału i kompetencji lokalnych pracowników w Grupie Orange S.A. W Polsce program funkcjonuje od 2007 roku. Usługi dla korporacji są świadczone przez Orange Innovation Poland w obszarze Sieci i Technologii.

Praca w GiC oznacza prowadzenie projektów i współpracę w ramach interdyscyplinarnych, wielokulturowych zespołów z ekspertami z Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, dostęp do najnowocześniejszych technologii w Grupie Orange S.A. oraz możliwość wpływania na politykę korporacji w obszarach technologii i wdrażania nowych usług. Eksperci z Polski pełnią role korporacyjne Liderów dla Technology Skill Center oraz Corporate Expertise Center a także Architektów Korporacyjnych.

„GiC jest doskonałą platformą do uczestnictwa Orange Polska w tworzeniu i implementacji nowych usług w ramach modelu współpracy 3P, czyli trzech partnerów, jakimi są jednostki badawczo rozwojowe, sieć oraz marketing” – mówi Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Orange Innovation Poland.

Współpraca z Unią Europejską

Działalność badawczo rozwojowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekty prowadzone we współpracy z partnerami z całego świata w ramach programów ramowych UE, wspierających rozwój innowacyjności i współpracę międzynarodową.

Projekt Opis
MonB5G Przyszła sieć telekomunikacyjna nie będzie już „jedną siecią do wszystkiego i dla wszystkich”, lecz złożona będzie z bardzo wielu równoległych, zróżnicowanych i niezależnych – lecz częściowo połączonych ze sobą „plastrów” wykrojonych z zasobów sieciowych („network slices”). Każdy z takich plastrów stanowić będzie kompletną sieć indywidualnie dopasowaną do specyfiki konkretnej usługi lub dodatkowo – wymagań konkretnego użytkownika-dzierżawcy. Tak złożona federacja masowo istniejących sieci usługowych wymaga bezobsługowego („zero-touch”) i rozproszonego systemu zarządzania i orkiestracji. Celem projektu MonB5G jest stworzenie takiego systemu – opartego o nowatorską koncepcję platformy, w której zadania związane z zarządzaniem i sterowaniem siecią ulegną elastycznemu rozproszeniu i będą wspierane przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Koncepcja ta fundamentalnie różni się od rozwijanych obecnie scentralizowanych platform automatyzacji zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi takich jak np. ONAP. Projekt MonB5G zastosuje podejście hierarchiczne, więc dzięki stopniowej i elastycznie dostosowanej centralizacji zadań monitorowania sieci, jej analityki oraz autonomicznego podejmowania i egzekwowania decyzji zarządzanie siecią będzie zwinne i efektywniejsze. W projekcie zostaną stworzone dodatkowe mechanizmy wspierania bezpieczeństwa i zaufania w środowisku wielodomenowym dostarczającym plastry sieci wielu równoległym dzierżawcom-operatorom
Inspire5G Uczestnicy projektu skupią się przede wszystkim na rozbudowaniu i stworzeniu rozwiązań, przystających do wyzwań bezpieczeństwa nowej sieci, poprzez adaptacje najnowszych technik z zakresu zarządzania siecią „zero-touch management” (ZTM), sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego AI/ML oraz bezpiecznych środowisk Trusted Execution Environment (TEE). Celem projektu jest rózwój opracowywanych technik i weryfikacja metod ich użycia w ramach eksperymentów, ewaluacji i testowania. Aby zwiększyć szanse w wyścigu o bezpieczną sieć i usługi rozpoczynamy współpracę z operatorami, firmami i jednostkami badawczymi z innych krajów. Zespoł projektowy skupi się przede wszystkim na możliwościach jakie daje wykorzystanie w sieciach 5G rozwiązań MEC Multi-Access Edge Computing. Gotowość rozwiązań zostanie zweryfikowana w środowiskach doświadczalnych, między innymi w budowanym w Orange Innovation Poland środowisku eksperymentalnym 5G MEC. Misją projektu jest dążenie do tego aby nowe narzędzia i metody mogły być komercyjnie zastosowane w sieciach 5G i sieciach następnej generacji.
SIMARGL Celem projektu SIMARGL est opracowanie narzędzi skutecznego wykrywania cyber zagrożeń takich jak m.in.: złośliwe oprogramowanie, wyciek informacji, czy stegomalware, polegający na ukrywaniu wykradanych od firm danych w legalnych treściach. SIMARGL (Secure Intelligent Methods for Advanced Recognition of Malware and Stegomalware) jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Horyzont 2020”.Zespół projektowy skupi się na rozbudowoe i stworzeniu rozwiązań wykrywających złośliwe oprogramowanie, opartych m.in. o statystykę, analizę danych, korelowanie informacji z różnych źródeł jak również rozwiązań wykrywających maszynowe uczenie tzn machine learning. Projekt realizowany w obszarze Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa Orange Polska.
5G EVE Celem projektu 5G-EVE jest zbudowanie kompleksowej instalacji 5G umożliwiającej integrację indywidualnych instancji sieci 5G (tzw. site facility) znajdujących się w czterech różnych lokalizacjach na terenie Europiy: w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech oraz w Grecji. Dzięki temu możliwa będzie pełna implementacja, integracja, testy i walidacja usług 5G oraz zaawansowanych technologii dostępu (w tym także stacji bazowych 5G), technologii backhaul / fronthaul (BH / FH) oraz sieci szkieletowej i usług technologicznych w architekturze warstw (tzw. slicing) oraz zarządzania instancjami (tzw. orchestration) wirtualnych sieci funkcjonalnych 5G (VNF-s).
5G Drive Projekt 5G-DRIVE jest poświęcony testom technologii 5G dla dwóch scenariuszy jej użycia: usługi eMBB (rozszerzony mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu) oraz usługi V2X (połączenie pojazdu z jakimkolwiek innym obiektem). Testy będą prowadzone w łącznie 8 miastach Europy i Chin przez dwa siostrzane projekty – europejski realizowany w ramach programu Horizon 2020 oraz chiński – operatora China Mobile i chińskiego środowiska naukowego. W przypadku usługi eMBB testy zaplanowano w paśmie 3,5 GHz, które jest dla obu regionów świata przyjęte dla usług mobilnej transmisji danych o bardzo wysokiej prędkości. Usługi V2X, które mają być bazą dla przyszłego Internetu Pojazdów (IoV), zaplanowano przetestować w paśmie 5,9 GHz dla przypadku połączenia między pojazdami (V2V) oraz 3,5 GHz dla przypadku połączenia pojazd-sieć (V2N). Orange Polska do projektu wnosi wiedzę i doświadczenie badawczo-rozwojowe z zakresu zarządzania sieciami oraz technologii plastrów sieci („network slicing”), która służy do wdrożenia architektury sieci 5G będącej federacją równolegle działających wirtualnych kompletnych sieci telekomunikacyjnych. Każda z takich sieci będzie indywidualnie komponowana, konfigurowana i dostrajana tak, by optymalnie służyła świadczeniu konkretnej klasy usług mających pewne specyficzne właściwości (np. o dużej prędkości transmisji bądź o bardzo niskim opóźnieniu lub bardzo wysokiej niezawodności). Jest to możliwe dzięki postępującemu procesowi zastępowania rozwiązań sprzętowych przez programowe i wirtualizacji funkcji sieciowych. Dlatego sieć LTE (4G) będąca siecią uniwersalną dla bardzo różnych usług, a przez to ograniczoną przez nieuchronne kompromisy, będzie w najbliższych latach wypierana przez sieć 5G stopniowo wdrażającą kolejne usługi poprzez uruchomienie kolejnych zoptymalizowanych plastrów.
Blue Space Celem projektu BlueSPACE, finansowanego ze źródeł H2020-5GPPP, jest rozwój sieci dystrybucyjnej dla potrzeb sieci 5G. Jednym z najważniejszych wyzwań budowy sieci 5G, jest realizacja sieci dystrybucyjnej łączącej punkty nadawczo/odbiorcze z węzłami sieci. Jest to szczególnie krytyczne dla dystrybucji sygnałów o wysokich częstotliwościach, np. 26 GHz, które umożliwiają uzyskanie ultra-szybkich przepływności >1 Gbit/s. W projekcie blueSPACE badana jest możliwość budowy sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem innowacyjnych technik fotonicznych w połączeniu z automatyzacją i wirtualizacją sieci (SDN/NVF). Sieć ta umożliwi przesyłanie sygnałów w formie cyfrowej (DRoF) jak i analogowej (ARoF) co umożliwi, np. implementację technik sterowania wiązką dla bardzo wysokich częstotliwości. Ponadto, sieć ta może być zintegrowana z siecią FTTH, przez to ograniczone zostaną koszty budowy tychże sieci.
iUSER Orange Polska S.A. w konsorcjum z S-Labs Sp. z o.o. zakończyła w dniu 29.11.2020 realizację projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy IUSER.
Tytuł projektu: „Zintegrowany system zarządzania efektywnością energetyczną”
Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0351/16 Głównym celem projektu były opracowanie platformy technicznej realizującej detaliczne pomiary zużycia energii oraz analizy ich wyników.
Rezultatami projektu w szczególności były:
- inteligentne urządzenie pomiarowe z komunikacją M2M,
- platforma informatyczna oparta na innowacyjnych algorytmach sztucznej inteligencji automatyzująca proces audytu i monitoringu energetycznego.

Wartość projektu: 6 492 870,14 zł
Wartość dofinansowania: 4 274 550,00 zł
5G Perfecta Celem projektu jest opracowanie metod i narzędzi dla skutecznego monitorowania parametrów sieci i oferowanych usług oraz mechanizmów zapewniających jakość usług w sieciach 5G. Celem projektu jest opracowanie rozwiązania do testowania sieci 5G, które wykorzystywać będzie zdefiniowane w projekcie wskaźniki KPI charakteryzujące rzeczywiste zachowanie się sieci i usług 5G oraz metody oceny postrzeganej przez użytkowników jakości multimediów (QoE) w scenariuszach 5G. Zaproponowane rozwiązania bazować będą na wielokryterialnej analizie danych i automatyzacji procesów pomiarowych.
FlexNet Głównym celem projektu FLEXNET (Flexible IoT Networks for Value Creators) jest opracowanie koncepcji i budowa systemu do elastycznego sterowania zasobami sieci telekomunikacyjnej dla zastosowań w heterogenicznych usługach IoT (Interent of Things) w oparciu o technologię strumieniowego przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz z wykorzystaniem innowacyjnych technik sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Budowa takiego systemu zakłada wykorzystanie zasobów sieciowych budowanych w oparciu o techniki wirtualizacji (SDN – Software Digital Network), które są przewidziane do zastosowania w przyszłych sieciach mobilnych 5G. Umożliwi to oferowanie usług IoT w różnych obszarach gospodarki w sposób zintegrowany i efektywny pod kątem wykorzystania zasobów sieciowych a co za tym idzie zmniejszeniu kosztów dostawców usług i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Stwarza to możliwość wprowadzenia na rynek nowych usług IoT oraz ich efektywnego (kosztowo i czasowo) wdrożenia w nowych sieciach 5G.
5G Drones Projekt 5G!Drones jest finansowany w ramach programu UE „Horyzont 2020” i realizowany przez konsorcjum projektowe złożone z łącznie 20 firm będących jednostkami akademickimi, przemysłowymi oraz operatorami telekomunikacyjnymi z obszaru lotnictwa i telekomunikacji. Celem projektu jest praktycznie przetestowanie przypadków użycia bezzałogowych pojazdów latających (UAV, dronów) z użyciem usług 5G klasy eMBB (rozszerzony szerokopasmowy dostęp do sieci), URLLC (ultraniezawodne połączenie o niskich opóźnieniach) oraz mMTC (masowa komunikacja między maszynami) dla zweryfikowania wskaźników jakościowych 5G w tych zastosowaniach i zademonstrowania zdolności zagwarantowania jakości usług określonej i wymaganej przez wertykalnych operatorów przemysłowych. Zespół ekspertów ze wspomnianego wydziału CBR zajmować się będzie w projekcie zagadnieniami technologii plastrów sieci (network slicing) będącej jednym z fundamentów sieci 5G, kontynuując pracę badawczą i wykorzystując doświadczenia z wcześniejszych projektów europejskich w tej dziedzinie: 5G!Pagoda i 5G-DRIVE. Strona projektu mozna zrobić hiperłacze na początku ; https://5gdrones.eu/
5G Tours Celem projektu 5G-TOURS jest stworzenie nowych usług wspierających rozwój inteligentnych miast, które to usługi będą świadczone za pomocą sieci 5G korzystającej z tej samej infrastruktury sieciowej. Projekt wspiera stworzenie środowiska telekomunikacyjnego zdolnego do jednoczesnej realizacji wielu przypadków użycia dzięki czemu poprawie ulegnie jakość życia w mieście, bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców i turystów. Rozwiązania wypracowane przez projekt pozwolą na wykorzystanie technologii sieci 5G w praktyce, zaś prototypu usług stworzone w ramach projektu będą stanowiły fundamenty dla przyszłej gospodarki europejskiej.

Jeżeli chcesz nawiązać współpracę napisz do nas

Orange.LabsWarsaw@orange.com

Orange Innovation Poland

Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Zobacz aktualne oferty pracy