Firma powstała w styczniu 2000 roku. Jej głównym zadaniem jest nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami zależnymi TP, które nie są związane z podstawową działalnością firmy. Spółka zajmuje się również działalnością inwestycyjną TP, w tym bieżącym zarządzaniem gotówką.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.tpinvest.pl