zbiory danych osobowych Orange Polska S.A.

Zbiór abonentów usług telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA S.A.

data wpisania data ostatniej aktualizacji data wykreślenia szczegóły zbioru
29.05.2015 29.05.2015 aktywny pobierz

Zbiór właścicieli lub posiadaczy nieruchomości użytkowanych przez ORANGE POLSKA S.A.

data wpisania data ostatniej aktualizacji data wykreślenia szczegóły zbioru
29.05.2015 29.05.2015 aktywny pobierz

Zbiór danych osobowych osób biorących udział w badaniach ergonomicznych usług i urządzeń ORANGE POLSKA S.A.

data wpisania data ostatniej aktualizacji data wykreślenia szczegóły zbioru
29.05.2015 29.05.2015 aktywny pobierz

Abonenci operatorów korzystających z usług regulowanych ORANGE POLSKA S.A.

data wpisania data ostatniej aktualizacji data wykreślenia szczegóły zbioru
29.05.2015 12.10.2015 aktywny pobierz

Zbiór danych osobowych osób, z którymi ORANGE POLSKA S.A. (za pośrednictwem Administracji) jest związana umową najmu, dzierżawy itp. obiektów, gruntów i pomieszczeń, użytkowników samochodów i innych pojazdów stanowiących majątek ORANGE POLSKA S.A. lub najmowanych oraz użytkowników kart i aparatów telefonicznych (innych niż kadrowe dane osobowe).

data wpisania data ostatniej aktualizacji data wykreślenia szczegóły zbioru
29.05.2015 29.05.2015 aktywny pobierz

Zbiór Klientów usług dostarczania energii elektrycznej.

data wpisania data ostatniej aktualizacji data wykreślenia szczegóły zbioru
29.05.2015 29.05.2015 aktywny pobierz

Zbiór danych osób zamawiających usługę NEWSLETTER ORANGE.

data wpisania data ostatniej aktualizacji data wykreślenia szczegóły zbioru
15.01.2016 15.01.2016 aktywny pobierz