Razem w sieci

Firma odpowiedzialna społecznie

Firma to nie tylko przedsiębiorstwo generujące zysk, to także pracodawca dla pracownika, sąsiad dla lokalnej społeczności, darczyńca dla organizacji społecznej czy partner biznesowy dla dostawcy. Zależy nam, aby wszystkie te role wypełniać jak najlepiej, dlatego jesteśmy jedną z najbardziej społecznie odpowiedzialnych firm w Polsce.

 

Co dla nas znaczy społeczna odpowiedzialność?

Społeczna odpowiedzialność to dla nas taki sposób zarządzania firmą i jej relacjami ze światem zewnętrznym, który pozwala zwiększać pozytywny wpływ, jaki mamy na ludzi, społeczeństwo czy środowisko, a ograniczać ryzyka związane z używaniem usług, których dostarczamy.

 

Działamy strategicznie

Myślimy długofalowo i kompleksowo, dlatego opracowaliśmy strategię społecznej odpowiedzialności, która wyznacza główne kierunki naszych działań.

Fundamentem tej strategii jest odpowiedzialne zarządzanie zgodne z naszymi wartościami, zasadami etyki, kulturą organizacyjną i prawami człowieka, a także wpływające na dobre relacje z dostawcami. Na tym fundamencie opierają się cztery filary naszej strategii CSR.

Rozwój społeczny i cyfrowy – czynimy nowe technologie sprzymierzeńcem rozwoju ekonomicznego i społecznego:

 • 1/6 naszych salonów jest dostosowana do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami,
 • dla seniorów wprowadziliśmy udogodnienia na infolinii oraz specjalne standardy obsługi,
 • o rozwój cyfrowych kompetencji dzieci, młodzieży i mieszkańców małych miast i wsi od 15 lat dba nasza Fundacja Orange,
 • inwestujemy w rozbudowę superszybkiej sieci światłowodowej, która może dotrzeć nawet do 4 tys. szkół oraz 100 Gminnych Ośrodków Kultury z całego kraju. 

Bezpieczna sieć  – chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste i wolne od zagrożeń:

 • 100% oferowanych przez nas urządzeń spełnia wymogi bezpieczeństwa,
 • co roku ponad 800 tys.  dzieci uczy się dzięki nam, jak bezpiecznie korzystać z internetu,
 • w ofercie posiadamy usługi takiej jak Chroń Dzieci w Sieci czy Bezpieczny Starter, które blokują niebezpieczne dla dzieci treści,
 • nasza sieć jest bezpieczna dzięki specjalnemu mechanizmowi wykrywania zagrożeń w internecie – CyberTarczy.

Czyste środowisko – realizujemy nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem:

 • zbieramy używane telefony od klientów i poddajemy je recyklingowi,
 • posiadamy własną linię odnowy, dzięki której na rynek ponownie trafia co roku ok. 500 tys. urządzeń multimedialnych, takich jak routery,
 • 3/4 naszych klientów korzysta z e-faktury, co oznacza uratowanie przed wycięciem 22 tys. drzew, 
 • w firmie działa program oszczędności energii, który obejmuje ponad 100 inicjatyw pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.

Zaangażowany zespół – tworzymy kulturę współpracy, w której pracownicy czują się szanowani, pracują nad realizacją wspólnych celów i mają wpływ na funkcjonowanie firmy:

 • w firmie działa program dla pracowników z niepełnosprawnościami Zdrowie na TAK, 
 • jesteśmy sygnatariuszem i opiekunem Karty Różnorodności w Polsce i wprowadzamy zarządzanie różnorodnością w firmie,
 • od kilku lat jako dobry pracodawca zdobywamy tytuł TOP Employer,
 • ponad 3500 naszych pracowników rocznie angażuje się społecznie w wolontariat z Fundacją Orange.

Działania w ramach tych czterech filarów przyczyniają się do lepszego zarzadzania naszym wpływem społecznym, który analizujemy w sześciu obszarach: gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy.

 

Więcej informacji o naszej społecznej odpowiedzialności znajdziesz na stronie odpowiedzialny biznes.

 

 

Pomagajmy Gigabajtami

Przekaż swoje niewykorzystane GB i pomagaj innym

www.orange.pl/pomagajmygigabajtami