Spotkaj się z doradcą w swoim domu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, jest Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu umówienia spotkania i jego potwierdzenia Orange Polska S.A., a następnie po odbyciu wizyty zostaną usunięte. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych w niniejszym formularzu swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych oraz wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu omówienia spotkania z konsultantem Orange z wykorzystaniem formularza internetowego. Może Pani/Pan odwołać zgodę w każdym czasie, w dowolny sposób.