Edukujemy seniorów dzięki Twoim niewykorzystanym gigabajtom

Cel: Chcemy przekazać 100 tabletów z dostępem do internetu uniwersytetom trzeciego wieku.
Urządzenia będą wykorzystywane podczas szkoleń seniorek i seniorów.

Komu pomagamy:

Pomagamy seniorom i seniorkom w dostępie do cyfrowego świata.

Jak pomagamy:

Wiosną 2023 roku do 4 uniwersytetów trzeciego wieku przekażemy 100 tabletów, które będą wykorzystywane podczas kursów edukacji cyfrowej dla osób starszych. Pierwsze zajęcia poprowadzą nasi trenerzy.

Jak Ty możesz pomóc:

Chcesz pomóc seniorom i seniorkom w nauczeniu się, jak korzystać z internetu i nowych technologii? Dzięki Tobie do uniwersytetów trzeciego wieku, które prowadzą kursy edukacji cyfrowej, może trafić 100 tabletów. Włącz się do akcji – przekaż niewykorzystane gigabajty, które pozostają na Twoim koncie na koniec okresu rozliczeniowego. To drobny, ale ważny gest dla osób starszych.

Jeśli masz abonament komórkowy Orange (dot. klientów indywidualnych i klientów biznesowych), wyślij darmowy SMS o treści ODDAJEGB pod numer 80885. Twoje GB zostaną przeznaczone na cel charytatywny z końcem okresu rozliczeniowego, dlatego dołączenie do akcji Pomagajmy Gigabajtami nie spowoduje zmniejszenia Twojego miesięcznego pakietu danych. Akcja trwa do 28 lutego 2023.

1000GB = 1 tablet

Dlaczego edukacja seniorów jest ważna

Wiemy, że osoby starsze są grupą najbardziej narażoną na wykluczenie cyfrowe. W 2021 roku 42% osób w wieku 65-74 lat nie miało za sobą żadnych doświadczeń związanych z korzystaniem z internetu, a kolejne 6% deklarowało, że nie korzysta z niego już od ponad roku.

Seniorzy i seniorki stanowią zdecydowaną większość osób, które w ogóle nie korzystały z internetu (58,3%). Niemal 1,2 mln osób starszych niekorzystających z sieci motywuje to brakiem odpowiednich umiejętności (GUS 2021). Polski senior korzysta też z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) znacznie rzadziej niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej w tym samym wieku.

Według badań wykluczenie cyfrowe z uwagi na wiek wydaje nam się naturalnym stanem rzeczy. Pandemia pokazała nam jednak wyraźniej, że wykluczenie cyfrowe łączy się obecnie z wykluczeniem społecznym – trudnościami w dostępie do instytucji publicznych, ochrony zdrowia, pracy, edukacji, kultury i informacji. Dlatego powinno nam zależeć, aby dostęp ten był osiągalny dla wszystkich – także dla osób starszych.

Nasi partnerzy

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest od kilku lat naszym partnerem w działaniach na rzecz seniorów i seniorek.

Instytut opracowuje rekomendacje dla firm oraz instytucji publicznych w zakresie dostosowania ich usług i produktów do potrzeb osób starszych i certyfikuje je w tym zakresie. Prowadzi też badania, kampanie społeczne i informacyjne zwracające uwagę na prawa osób starszych w Polsce.

KIGS prowadzi tez platformę edukacyjną ABC senior i współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku w całej Polsce, zachęcając seniorów do aktywnego trybu życia i poszerzania swojej wiedzy, także w zakresie korzystania z nowych technologii. Wspólnie od kilku lat organizujemy kursy on-line dla seniorów i seniorek, przekazując wiedzę na temat nowych technologii i ich wykorzystania w codziennym życiu.

Teraz poprosiliśmy Instytut, aby pomógł nam przekazać tablety i zorganizować kursy cyfrowe w kilku Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które potrzebują pomocy w tym zakresie.

Partner akcji